Bouvetere toneangivende på Bergens største IT-messe

I dag sparkes Booster Conference i Bergen i gang, med nesten 100 speakers som enten holder innlegg eller workshops. Bouvet er selvsagt representert. Cecilie Wian, Christian Buvik og Henrik Samset, alle fra Region Bergen, skal arrangere workshops, mens Signe Berg fra region Nord, holder en experience report om temaet «Vi skal alle bli gamle – husk å designe for eldre».

Publisert:

29. mars 2023

Arrangementet har vært utsolgt i lang tid, og som en av de største IT-konferansene i Bergen, er det forventet over 400 deltakere som både er instruktører, foredragsholdere og tilhørere.

I likhet med Bouvet, står delingskulturen høyt på Booster Conference. I år stiller Bouvetere opp og arrangerer workshops.

Programmet består i stor grad av interaktive læringsøkter hvor deltakerne kan bli inspirert av kortere foredrag og få satt seg ned og lært skikkelig i interaktive workshops. Et annet viktig poeng, er at konferansen er for hele teamet, så her kan utviklere, testere, UX-ere og andre i IT-miljøet komme og bli bedre i sitt eget fag, og samtidig lære mer om andres.
 

Møt oss på Booster!

 

 Foredrag: Digitalt utenforskap

Signe Berg.png

Signe Berg skal sammen med Elen Haksø, presentere masteroppgaven sin «Vi skal alle bli gamle – Husk å designe for eldre». En klar henvisning til at digitalt utenforskap er en stor utfordring, spesielt for en stadig voksende eldre befolkning.

 

 

Har du tenkt deg til konferansen? Ta gjerne en tur innom våre kollegaer sine innslag. Programmet finner du her.

Bouvet-workshops:

Christian Buvik og Henrik Samset

Christian Buvik.png
Henrik Samset.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian og Henrik skal arrangere Workshopen «Design egne ikoner, vær så snill!»

Hvorfor er dere med på Booster Conference?
Har ikke vært på Booster tidligere. Vi hadde denne Workshopen internt og det var overraskende interessant å se hvor mye verdi den ga deltakerne.

Hva er det dere ønsker å formidle med denne workshopen – og hva håper dere man får ut av det?
Det virker som om mange (UX-)designere har inntrykk av at det å lage ikoner er både komplisert og tidkrevende, med denne workshopen ønsker vi å vise det motsatte.

Hvem håper dere kommer på workshopen?
Workshopen er hovedsakelig for UX-designere, men er ikke begrenset til dette.

Hva ser dere selv frem til på konferansen?
Forhåpentligvis får vi se en skaperglede som fører til et blomstrende engasjement rundt ikonografi.

Cecilie Wian

Cecilie Wian.png

Cecilie Wian avholder workshopen «Kos med ROS – Få styring med innebygget sikkerhet»

Hvorfor er du med på Booster Conference? 
Den tverrfaglige tilnærmingen står mitt hjerte nær, hele teamet sammen kan lære og bygge forståelse for hverandres kjerneoppgaver. Det er kjempeviktig for å vite både hva en kan bidra med i et team og hva andre kan bidra med. 

Hva er det du ønsker å formidle med denne workshopen – og hva håper du deltakerne får ut av det?
En bedre forståelse for hvordan få innebygget sikkerhet, og bedre kontroll på prosjektene sine. Det er ganske mange forpliktelser en skal holde styr på, og dette er en god måte å få grepet på det. 

Hvem håper du kommer på workshopen?
Drømmen er at folk som jobber sammen til daglig kommer, slik at de kan lære om risiko sammen. Det er en workshop så de skal jobbe med risiko, det beste er at hele teamet er involvert. Sikkerhet og kvalitet er hele teamet sin oppgave, fra begynnelse til slutt. 

Hva ser du selv frem til på konferansen? 
Å møte kjente og ukjente, faglige samtaler, lære om noe nytt, lære mer om noe jeg kan om, i det hele tatt: hele surramitten!