IMG_7405
>

An Event Apart 2017

Ulrikke Pedersen 
17. jan. 2018

Med fokus på tverrfaglig arbeid dro åtte Bouvet-ere fra fagdisiplinene UX-design, innhold og programmering til konferansen «An Event Apart» i Denver for å la seg inspirere. Luke Wroblewski, Chris Coyier, Jen Simmons og Gerry McGovern var blant de store navnene som delte av sin kunnskap og erfaring. Her er et kort sammendrag av noen av temaene vi ønsker å trekke frem.

«All this for an obvious design change?»

Vi omgir oss av mange gode nettsider og apper som fungerer akkurat slik man ønsker. Godt design kan ofte virke innlysende når det er i bruk, men veien dit er ikke alltid like enkel. Et klassisk eksempel er iPhone sin «hardware knapp». I dag kan det virke åpenbart at knappen er designet slik den er. Virkeligheten er at de faktisk var gjennom 50 ulike prototyper før de klarte å bestemme seg hva som fungerte best. Det er mange iterasjoner og versjoner av et design som må til. Godt design er åpenbart kun i retrospekt.

 

Luke Wroblewski viste eksempler på iterasjoner.
Luke Wroblewski viste eksempler på iterasjoner.


Ikke vær redd for å feile

De fleste er redd for å feile, men å ta feil tidlig i en designprosess vil gjøre at du lærer raskt og produktet ditt vil bli bedre. Feil kommer når du tør å ta sjanser og gjør at du får en større forståelse av virkeligheten. Hvordan kan man ta feil raskere når man er midt i en prosess? Daniel Burka mener det er bortkastet tid å diskutere noe før man har noe håndfast å forholde seg til. I en designprosess burde man raskt få opp en prototype og teste den på ekte brukere. Det er først når man har en skisse, eller funksjonalitet man kan avdekke eventuelle feil og mangler. Burka oppmuntrer derfor til at man raskt bør lage enkle lo-fi prototyper. Dette gjør at man har mulighet til å teste også de helsprøe idéene for å se om de kan gi verdi for brukerne i stede for å forkaste de som usannsynlige løsninger. Konseptet med én ukes designsprint legger tidspress på teamet, og har som mål at det skal produseres prototype på et nivå hvor det er realistisk å involvere brukere siste dagen av sprinten.

Daniel Burka snakket om å lage lo-fi-prototyper for å teste hyppig.
Daniel Burka snakket om å lage lo-fi-prototyper for å teste hyppig.

 

Lønner det seg å stjele?

I en designprosess føles det ofte trygt å gjenbruke eller la seg inspirere av design og funksjonalitet fra velfungerende design i markedet. Luke Wroblewski påpeker at man ikke helt ukritisk bør kopiere design og funksjonalitet fra for eksempel Facebook eller LinkedIn; bare fordi de er store aktører i markedet som tilsynelatende gjør ting riktig. Han mener at man uavhengig av hvor mange designere disse selskapene har og hvor mye de har testet kan man ikke vite om brukere av ulike løsninger ha samme behov. Man bør alltid starte med å finne ut hva behovene er, før man definerer hvordan produktet skal utformes.


Jeffrey Zeldman mener at designerne ikke skal sitte med svarene, men at de skal stille de riktige spørsmålene. Han påpekte at man ikke må være ekspert for å drive med research. Å velge funksjonalitet basert på brukerens behov, er et bedre alternativ enn å argumentere for å bruke samme funksjonalitet som facebook.

Jeffrey Zeldman snakket om bruker-research og analyse av data.
Jeffrey Zeldman snakket om bruker-research og analyse av data.

 

Pikselperfeksjon er ikke et mål

På lik linje med Daniel Burka var også Cassie McDaniel opptatt av og gjøre raske iterasjoner. Ved å gjøre dette vil man generere ulike varianter av designet og etter hvert lande på noe som føles naturlig og riktig. Ofte bruker vi mye tid på piksler og «polish», kanskje også litt for mye tid. Vi ønsker å forbedre oss og produktene hele tiden, men pikselperfeksjon bør ikke være et mål i seg selv.

Cassie McDaniel snakket om å gjøre raske iterasjoner og ikke henge seg for mye opp i piksler.
Cassie McDaniel snakket om å gjøre raske iterasjoner og ikke henge seg for mye opp i piksler.


«Keep asking yourself: Where is it weakest? What part could use another take? Am I satisfied with what I’ve created? Is there another idea I can draw from?»

– Cassie McDaniel.


Vi skal ha lov til å endre Guidelines. Til og med Google sitt «Material Design» endres og forbedres, og de har nå åpnet opp for bruk av «bottom bar» ettersom at det i en rekke tilfeller testes til å være en tydeligere og mer brukervennlig navigasjon. «Don’t let perfection be the enemy of done» sier McDaniel.

 

The winner is… SVG!

Det er en kjent sak at SVG er et foretrukket filformat for illustrasjoner og logoer på web, men SVG kan brukes til så mye mer enn det. Ettersom SVG har egenskaper som å animere og endre form, kan SVG også brukes til grafer, diagrammer, reklamebannere og informasjonsgrafikk. SVG er definitivt en teknikk som vi kan bli flinkere til å utforske og ta i bruk for å skape en bedre og mer interessant brukeropplevelse.


«SVG draws stuff with math.»

– Chris Coyier.

animated-svg-ff
Chris Coyier viste eksempler på bruk av SVG-er i grafer.

Kilde


Nye muligheter med css grid

Vi bruker grid til å plassere og linje opp, men av og til kan det også føles som en tvangstrøye. Det er det slutt på! Designelementer og annet innhold trenger ikke lenger å fylle en kolonne og vi kan lage både assymetri, bokser som tilpasser seg størrelsen på innholdet og overlapp. Måten vi ser på grid er i ferd med å endres og det gir både fleksibilitet og rom for kreativitet.

Jen Simmons viste eksempler på hvordan tenke utenfor gammel grid-tankegang.
Jen Simmons viste eksempler på hvordan tenke utenfor gammel grid-tankegang.


«You can use Grid to line things up. Or not.»

– Jen Simmons.


I motsetning til mange andre konferanser i bransjen har AEA bare ett spor, men med skyhøy kvalitet på foredragsholdere. Dette gjør at man sitter igjen med et godt overblikk i fagene UX design, innhold og programmering.


Alle var enig om at det hadde vært en fin konferanse. Denver Colorado leverte!

Astrid, Ulrikke, Lisa, Anders, Marthe, Ida, Nina og Ketil.