Image from iOS

Opplæring i AR - Hvordan kan utdanningsinstusjoner ta i bruk innovativ teknologi?

Kay Tomas Fagervik Bertheussen 
12. april 2019

Hvordan kan man ta i bruk Agumented Reality i opplæring inn mot skoler? Vi var tilstede i Kongsberg for en dag med foredrag, nettverking og workshops.

Arrangementet arrangeres av Kongsbergsskolene, hvor bl.a våre venner fra Thor Heyerdal Videregående og Åkreham videregående skole, er initiativtaere og foredragsholdere.

Dagen startet med foredrag fra Ole Bergem og Henriette Dolven fra Microsoft som satte standareden med en gåsehud-fremmende presentasjon av HoloLens 2.

Deretter snakket Jo Jørgen Stordal fra Pointmedia, utvikleren bak Holopipe, om hvordan de bruker HoloPipe i skoler og inddustri. 

"Snekkegir"

Vi fikk også et godt foredrag fra Åkreham VGS som vi allerede samarbeider med. De beskrev deres suksess med deres skoleversjon av Makerspace og en særs vellykket ungdomsbedrift. Her ble det, ved flere anledninger, referert til hjelp og samarbeid med Bouvetkontoret i Rogaland. Dette er nettopp dette engasjementet og samfunnsanvaret vi ønsker å gi. Åkreham og ungdomsbedriften TUT kan man lese mer om her. PoC-appen "Snekkegir" ble demonstrert. Denne PoC-en er laget av Trude Marie, en av våre utviklere. Appen går ut på å forberede elevene til å bygge et snekkegir. Elevene får se en animasjon på hvordan de ulike delene i snekkegiren henger sammen. De kan flytte på hver enkelt del og det er en sjekkliste der de ser hva de ulike delene heter og kan ta å ta av/på delene (altså synligheten) .
Det er også sharing. Det vil si at læreren og elevene kan ha på seg forskjellige hololinser men ser det samme hologrammet, hologrammet flyttes likt på alle.

Det var også en presentasjon fra professorer og doktorstipendiater som har jobbet med protyping i grenselandet mellom teknologi og sanser, ikke bare syn, men «augumentation» via vibrering, lyd og andre sanseinntrykk.

Image from iOS

Læring blir visuelt

Etter en god lunsj (bestående av snitter og en biff-wrap) hadde vi flere foredrag, bla av en initiativrik lærer fra Tradium i Danmark, hvor man har tatt kjemopplæring og overført det til AR med mobiler og spacial markers. De så en vanvittig læringsboost, når læring over til å være noe visuelt. OsloMet var tistede og viste oss hvordan AR sees på innenfor forskning. TechnipFMC snakket om hvordan de bruker AR til alt fra markedsmateriell til ineternopplæring og kunnskapsoverføring.

 

Hyllevarer

Hva som ligger i hyllevareprogramvaren til Microsoft er svært interessant for oss i Bouvet. Hvordan skal vi som tjeneteleverandører kunne levere innhold når det finnes programvare fra store softwarehus? Denne problemstillingen er ikke ny for oss - den har vi møtt i alle år. Vi spesialiserer og skreddersyr løsningene som våre kunder trenger. I flere av prosjektene som vi i Hololens teamet i jobber mot, har hyllevaren til Microsoft vært vurdert, men blitt avvist. Det være seg på grunn av kost, rigiditet eller manglende funksjonalitet.

ar

Kostnader og tilpasninger

I undervisningssammenheng står utfordringerene med utviklingskostnad og spesialtillpassning av innhold sentralt. Hvordan kan en skole finansiere et utvilkingsprosjekt eller en læringsplattform som er homogen nok til at alle fag på alle skoler i Norge kan bruke det? Dette ønsker vi å se på mer på, og akter å følge opp med med våre partneransvarlige i Microsoft og samarbeidspartnere i skolenorge.

Det er i Bouvets visjon at vi skal dele kunnskap og alltid yte samfunnets beste. Vi har siden 2018 samarbeidet med videregående skoler som Thor Heyerdal og Åkreham vgs, hvor vi har delt vår kunnskap og erfaring. Dette arbeidet forsetter, og vår visjon er en læringsplattform forarnkret i Microsoft sin allerede eksisterende portefølge av undanningsorienterte applikasjoner.