AfterlightImage2

AR / VR Workshop

Kay Tomas Fagervik Bertheussen 
4. des. 2018

På hvilke områder kan bedrifter ta i bruk AR og VR teknologi for å løse sine problemer?

Mandag 19 november ble det arrangert AR / VR workshop på Creator Makerspace her i Stavanger med foredrag av Svein-Inge Ringstad fra Mechatronics Innovations Lab og vår egen Matt Groom. Målsetningen var å undersøke hvilke teknologimuligheter som ligger innenfor allerede eksisterende teknolig.

Svein-Inge ga deltagerene et overblikk over hva som er gjort med VR og AR, både i innladet og i utlandet. Deretter demonstrerte Matt hvordan en tekniker i felt kan operere, hands free, ute i felt. Vår Connected Technician, er fullintegret med Azure, fjern-hjelp (remote expert), dokumenthåndtering, work order og annen funksjonalitet: alt med et egetutviklet, skreddersydd UI tilpasset HoloLens-plattformen.

Dialogen mellom deltagerene var god, og det var flere gode innspill på hvordan nettopp de kunne benytte seg av teknologien. Alt fra sensortolkning av data i AR, med fokus på visualisering. Til simulering av skader ifm trening av helsepersonell.

AfterlightImage3
(f.v.) Svein-Inge Baade Ringstad (MIL), Jan Tore Usken (Creator Makerspace) og Matt Groom (Bouvet).