Sommerstudenter øst
>

Årets studenter er endelig på plass for sommerjobb i Bouvet – dette er hva som venter dem

26. juni 2019

I sommer kommer det tilsammen 42 studenter som skal jobbe rundt om i våre ulike regioner. Disse studentene er utrolig viktige for oss, og vi gleder oss like mye til dette hvert år. For å gi deg en liten oversikt over opplegget, har vi tatt en prat med de ansvarlige.

Bouvet Øst:

Sommerstudenter øst

I sommer sitter det 17 studenter i Bouvet Øst, hvorav 13 er utviklere og fire designere. Disse er delt opp i prosjektteam på 3-4 studenter, som sammen med veiledere innen UX og systemutvikling skal jobbe med reelle løsninger for flere ulike kunder. Studentene er med helt fra konseptutvikling til leveranse, og de får kontinuerlig oppfølgning i løpet av de seks ukene de er her.

Vi har tatt inn studenter til sommerjobber i flere år nå. I løpet av sommeren får de prøve seg som konsulenter samtidig som de får en smakebit av Bouvetlivet. Vi legger opp til en god blanding av sosialt og moro, samt faglig utvikling og nettverksbygging. Hele veien blir de fulgt opp av faglig sterke kolleger, og vi har med vilje involvert flere unge og nyutdannede, slik at terskelen for å stille spørsmål ikke blir for stor. Sommerjobbinitiativet er virkelig en investering som gir noe tilbake. Det er svært givende å kunne invitere studenter til å prøve ut yrkeslivet, la de få jobbe i reelle prosjekter samt se de skape faktiske løsninger for kundene våre. Vi håper og tror at dette initiativet vil bidra til en god start på yrkeskarrieren, forteller Erika Viktorsson, rekrutteringskoordinator og ansvarlig for sommerstudentene i Bouvet Øst.

I år skal studentene blant annet jobbe med prosjekter for:

Color Line, hvor de skal utvikle en informasjonsløsning som gir Color Lines reisende en enkel og informativ introduksjon til skipets fasiliteter og muligheter.
Statens Vegvesen, hvor de skal bidra til å digitalisere administrasjonen av kolonnekjøring – som en videreføring av et prosjekt vi allerede har gjort for kunden.
Vår egen IoT-labb, hvor de skal teste ut hva som er mulig å måle og visualisere med produktene til AirThings.

Les om prosjektene laget av sommerstudentene fra Bouvet Øst i 2018

Bouvet Rogaland

Sommerstudenter Rogaland

For Bouvet Rogaland er studentene et stort fokusområde. Til daglig sitter det her blant annet flere studenter som har deltidsjobb ved siden av studiene. Bouvet Rogaland har også et veldig godt samarbeid med UiS. Det overordnede ønsket er å kunne bidra til studentmiljøet, noe som også er bakgrunnen til at det denne sommeren skal testes ut et sommerjobbopplegg.

– Mandag 17. juni hadde 21 studenter sin første arbeidsdag hos oss. Noen av disse er allerede ferdig utdannet, har jobbet deltid hos oss og skal over i 100% stilling etter sommeren. Andre skal fortsette med studier og jobbe deltid her til høsten, mens noen er her for å jobbe i sommer og så gå tilbake til studier. Vi tror at dette er en god måte for studentene å bli kjent med arbeidslivet på, slik at det blir enklere å komme i gang når de er ferdige med studiene. I løpet av sommeren vil vi også arrangere flere sosiale happeninger, slik at studentene raskt skal føle seg som en del av det gode miljøet i Bouvet, forteller Mette Holmen, enhetsleder og medansvarlig for opplegget i Rogaland.

Studentene i Rogaland blir delt inn i 7 grupper som skal jobbe med hvert sitt prosjekt. Noen av oppgavene er rettet direkte mot kunde, noen er til internt bruk og andre er løsninger som kan tilbys kunde på sikt. Tanken er at de skal få god kjennskap til hvordan det er å jobbe i et team i Bouvet. De får «minikurs» i Scrum og Source-kontroll og skal rapportere til «styringsgruppe» underveis. De skal også veksle på rollen som Scrum master.

Dette er oppgavene studenten skal bryne seg på:

Digital Modenhetsanalyse: Gjennomføre modenhetsanalyser. Dett er et verktøy organisasjoner kan bruke for å finne sine styrker og svakheter på veien mot digital transformasjon.
Event: Utvikle et nytt system for organisering av interne events.
Ladebooking: Utvikle et nytt ladebookingsystem for el-biler
Klara (Nortura): Utvikle en applikasjon som skal ligge på bøndenes medlemsportal, Min Side. Denne skal hjelpe bøndene i deres daglige drift.
SAPRFID: Utvikle en «RFRID til ERP logging app». Det primære målet er å koble den unike identifikatoren fra RFID-taggen til serienummeret i en ERP-systemmasterdata via en brukervennlig mobilapp.
Infoskjermer: Gjøre det enklere å legge ut innhold både fra mobil og pc på de interne infoskjermene på kontoret
Robot og AGV: Bygge en selvkjørende bil med komponenter av industrikvalitet, programmere en enkel robot og plassere denne roboten på en AGV-plattform.

Bouvet Sør

rebekkaogchrister

Bouvet Sør tar i år inn to studenter til sommerjobb. Christer, som skal i gang med femte året på datateknologistudier ved UiA, og Rebekka, som er godt i gang med sin integrerte Ph.d. grad. For å kunne gi studentene best mulig oppfølging i en tid med mye ferieavvikling, har Bouvet Sør inngått et samarbeid med Agder Energi Nett for å ta imot studentene. Dette ble testet ut for første gang i fjor. Opplegget var en stor suksses og gjentas derfor også i år.

– Mye av bakgrunnen for at vi gjør dette er for å komme tettere på studentmiljøet og bli bedre kjent med studentene. UiA uteksaminerer veldig mange flinke studenter, og vi kan gjerne tenke oss å ansette noen av dem når de er ferdige med utdannelsen. Eksempelvis begynte Rebekka å jobbe deltid for oss allerede i vinter. For å bli bedre kjent med studentene, deltok vi også på karrieredagene i februar ved Campus Grimstad, gjennomførte to studentoppgaver på Bachelor-nivå samt holdt gjesteforelesninger ved ulike fakultet. Utover det å bli mer kjent i miljøet er det en kjensgjerning at fagmiljøet ved UiA holder et meget høyt faglig nivå. Vi benytter derfor studentene som informasjonskilder for å følge med på det som skjer innen eksempelvis kunstig intelligens og CAIR-senteret, forklarer Ivar Sønstabø, avdelingsleder og ansvarlig for opplegget i Bouvet Sør.

I forkant av oppstart for studentene har Agder Energi Nett definert tre spennende områder som studentene skal bryne seg på. Samtlige av oppgavene vil benytte kunstig intelligens og maskinlæring samt Microsoft Azure-plattformen for utvikling. Agder Energi Nett sitter på mye data etter at AMS-programmet ble innført, og studentene er entusiastiske med tanke på oppgavene de hadde fått tildelt og hvordan de skulle løse dem med ny teknologi.

Områdene er:

Tidsprediksjon, for å forutse belastning i nettet.
Clustering, for å gruppere element i strømnettet.
Mønstergjenkjenning, for å gjenkjenne spesifikke egenskaper eller forløp i datagrunnlaget.

Bouvet Bergen:

Bergen sommerstudents

Dette er første gang Bouvet Bergen tar inn sommerstudenter. Det har lenge vært et ønske om å kunne tilby studenter i regionen et tilbud om relevant jobb, og Bouvet Bergen har derfor jobbet mye med å få til et proft opplegg med gode veiledere og spennende oppgaver.

I Bergen skal studentene få jobbe med et prosjekt for Bybanen. Her skal de blant annet se på mulighetene for å lage en løsning som visualiserer hvor bybanevognene befinner seg i sanntid. I denne løsningen skal det blant annet være mulig å se eventuelle forsinkelser eller hvor neste bane er. Dette kan være svært nyttig informasjon for passasjerer, trafikanter og andre interessenter, slik at de kan få oversikt og informasjon som gjør hverdagen deres litt enklere.

– Vi er veldig fornøyd med sammensetningen av studenter og at Bybanen er så positive og inkluderende. Vi har allerede hatt første demo for kunde, og studentene er godt i gang. I Bouvet er vi opptatt av å dele, ikke bare internt med hverandre, men også med miljøet rundt oss – og da er det viktig at vi tilbyr studenter i regionen slike muligheter. Vi gleder oss også veldig til å se hva de får til i løpet av sommeren. På bakgrunn av den gode starten har vi stor tro på at dette er noe vi kan fortsette med neste år, avslutter Regine Sagstad Berg, avdelingsleder og ansvarlig for opplegget i Bergen.  

I Bouvet Bergen sitter det også flere studenter som jobber deltid. Les mer om disse her.