ERP

Bo Hjort Christensen leverte et fyrverkeri av inspirerende presentasjoner og engasjement

Renate Thoresen 
13. juni 2019

ERP-dagen 2019 samlet mellomstore og store virksomheter som enten har behov for en fyldig oppdatering av status og trender i ERP-markedet eller som er i ferd med å gjennomføre en krevende anskaffelses- og implementeringsprosess.

Under ERP-dagen 2019 fikk vi et innblikk i hvordan ERP-systemer kan danne et godt fundament for digitalisering og forretningsutvikling. Bo Hjort Christensen drøftet temaer som:

Dreiningen mot skybaserte leveransemodeller (SaaS)

Her er det snakk om Leveransemodeller som endrer implementeringsprosessen radikalt. Med konfigurering innenfor et rikt mulighetsrom, mens eventuelle kundetilpasninger bygges i mikrotjenester utenfor applikasjonen. Det er også viktig med et absolutt forbud med å endre kildekoden og databasen.  

Dreiningen mot netthandel (OMNIKANAL)

Lag en overordnet arkitektur med en tilpasset plattform (ERP-system) som bunnsvillen, og som gir muligheter for å styre mange kanaler som for eksempel: nettbutikk, kasse, kundeservice, PIM, kampanjer og salg. Antall salgskanaler og kommunikasjonskanaler øker eksponensielt, det er ikke lenger mulig å håndtere dem én av gangen. Det er ifølge Christensen heller ikke mulig å styre dem i siloer lenger. Kunden får stadig større makt. 

Kommunikasjonen krever et moderne og veldokumentert API.

Dreiningen mot API-baserte integrasjonsmetoder mellom ERP-suite og Best-of Breed komponenter. ERP-systemet berikes fra flere kanter, med delsystemer som leveres for eksempel fra 3. parts leverandører eller er egenutviklet som er spesialisert for å håndtere spesielle funksjoner. I tillegg ønsker man berikende informasjon som produktinformasjon, værinformasjon, sosiale medier – og til sist, verdikjede integrasjoner. For eksempel leverandører som kobler seg til innkjøp og betaling.

ERP-

Figur 1: fra kompendiet «Anskaffelse og Implementering av Forretningssystemer

Bo Hjort Christensen peker på «ERP 4.0» som en plattform for digitalisering:

  • Christensen fortalt at å digitalisere «nedenfra» krever at bunnsvillen må være på plass. Andre betegnelser på bunnsvillen er også kaldt Digital Core, og Kjernen. ERP håndterer alt fra anmodning til betaling – og fra lager til levering. Bunnsvillen (ERP) må være på plass og arkitekturen designes ut fra definerte tjenestebehov.

Videre kom Christensen med følgende tips: 

  • Velg en plattform/tjeneste med åpne API’er (SaaS)
  • Ha en realistisk tilnærming til kostnader
  • Fokuser på Master Data Management – mer enn en gang
  • Definer et realistiske digitalt ambisjonsniv. Christensen sin modell ser slik ut:

Meget høyt ambisjonsnivå - Digital Transformasjon:

Når digitalisering også medfører endring i selskapets forretningsmodell og/eller radikal endring i driftsmodellen.

Høyt ambisjonsnivå – Digitalisering:

Overgangen fra tunge manuelle prosesser til nye automatiserte/optimaliserte prosesser ved hjelp av digital teknologi.

Lavt ambisjonsnivå – Digitisering:

Overgangen fra analog til digital representasjon. Bo Hjort Christensen påpeker at det er her de fleste ligger i sitt ambisjonsnivå

Og til sist: 

Velge en digitaliseringspartner.

Og det er derfor Bouvet er representert på ERP-dagen. Og det er dette vi brenner for; å gjøre en forskjell for våre kunder og skape innovasjon med digitalisering.

Lurer du på hvordan du enklest mulig kan konvertere til S/4HANA? 

Unknown-1

Bo Hjort Christensen (Foreleser)
Bo er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI der han har vært er tilsluttet Institutt for ledelse og Organisasjon i mer enn 30 år, og innehatt en rekke roller. Han har bl.a. vært ansvarlig Associate Dean for Bis Bachelorstudium i Økonomi og IT-ledelse. I dag er han særlig opptatt av å bidra innen fordypningsfaget Forretningsutvikling & Teknologi, samt i Master of Managementprogrammet Strategisk Forretningsutvikling og Innovasjon. I tillegg har han en utstrakt konsulentpraksis og er medforfatter til flere bøker innen temaområdene IT-strategi, ERP-systemer og arkitektur. Han er en meget flittig benyttet kurs- og foredragsholder.

Les mer om Ominikanal her