torbjornAas2017
Fotobyline: Tormod M. Aadnesen © Tormod M. Aadnesen
>

Bouvet har gleden av å invitere til mesterklasse i Excel VBA med Torbjørn Aas.

Tormod Myrland Aadnesen 
21. juni 2017

Dette er et tilbud til deg som er viderekommet og vil utvikle deg videre innen programmering i Excel VBA under kyndig veiledning av en av landets fremste Excel-eksperter.

Mesterklassen består av fire samlinger á seks timer. På hver samling får hver deltaker anledning til å presentere sitt prosjekt, sine problemstillinger og sine idéer til løsning. Disse vil bli diskutert i plenum.

– Målet er å gi hver enkelt gode råd og anbefalinger om hva de kan gjøre for å løfte kvaliteten på sitt VBA-prosjekt, forklarer Torbjørn Aas.

Eget prosjekt

På hver samling forutsettes det at deltakerne er kommet lenger på prosjektet sitt enn ved forrige møte. På den måten får gruppa nye problemstillinger å diskutere fra gang til gang.

– Hensikten med mesterklassen er å formidle kunnskap det ikke er rom for i tradisjonelle Excel-kurs, sier Torbjørn. Han legger til at han har et personlig motiv for å lede mesterklassen.

– Jeg nærmer meg pensjonsalder og ser på mesterklassen som en mulighet til å dele kompetanse jeg har opparbeidet meg gjennom flere tiår. I stedet for at jeg brenner inne med kunnskap, vil jeg at den skal komme til nytte, sier han.

Forhåndskunnskaper

Deltakelser i Torbjørn Aas´ mesterklasse krever forhåndskunnskaper tilsvarende Bouvets tredagers grunnkurs i Excel VBA-programmering  samt minimum ett års erfaring fra Excel VBA-programmering.


Opptak

Det må søkes om opptak til mesterklasse. I søknaden må du beskrive dine forhåndskunnskaper og erfaring i tillegg til prosjektidéen. Bruk søknadsskjemaet som du finner her.

Søknadsfristen er fire uker før mesterklassen starter. Basert på Bouvets vurdering av prosjektideen og dine forkunnskaper og erfaring, vil søknaden din bli akseptert eller avslått. Avgjørelsen vil ikke bli begrunnet.

Informasjon om Excel VBA mesterklasse finner du her.