hackaton i London
>

Hackathon med Microsoft

Eirik Wilhelmsen Holhjem 
26. nov. 2018

Vi støtte på noen interessante problemstillinger som Microsoft ønsket å bli med på å løse. Et slikt tilbud takker man sjelden nei til, og dermed startet reisen tidlig mandag morgen på Sola flyplass, knapt en uke etter idéen først ble unnfanget.

På slutten av fjoråret reiste Bouvet Rogalands HoloLens-team bestående av Eirik Holhjem, Ole Tobiesen, Glenn Jacobsen og Matt Groom til London for å delta på et privat Hackathon med Microsoft.

Til tross for forsinkelser i London grunnet en kraftig snøstorm uten snø, kom vi oss helskinnet frem til lokalene hos Cocoon London. De er et av Europas største områder for start-ups og samarbeid på tvers av bedrifter. Microsoft stilte med Pete og Mike, sine to «HoloLens-evangelister», som de kaller seg. Etter en introduksjon og god lunsj, gikk mesteparten av mandagen med på å strukturere problemstillingen og planlegge resten av uken.

Bouvet MS HoloLens London 1

Vi ønsket å lage en applikasjon for HoloLensen som presenterte et galleri av malerier på alle vegger den oppdaget. Videre skulle applikasjonen dele dette galleriet med en sekundær HoloLens, slik at to personer sammen kunne oppleve en «privat» gallerivisning. Det er forholdsvis enkelt å dele enkeltelementer mellom HoloLensene, men å dele noe så stort som opp mot hundre bilder over flere titalls kvadrameter var ukjent territorium, også for Microsoft.


Dagene fremover kan enkelt sammenlignes med et hackathon, der mesteparten av tiden gikk til utvikling og læring. Pete og Mike har tidligere arrangert flere slike samlinger, og spesialiserer seg på å formidle teknikker innen Mixed Reality til interesserte utviklere. Vi fikk servert et fantastisk utvalg av mat og severdigheter, og arbeidsdagene gikk raskt unna, på tross av lange timer.

Bouvet MS HoloLens London 2

På tirsdag separerte vi oss i grupper med hver våre oppgaver. Vi jobbet modulvis, med forskjellige deler av det ferdige prosjektet. Flyten gikk bra, og vi kunne allerede på onsdag diskutere hvordan modulene kunne settes sammen. Mesteparten av torsdagen og fredagen gikk med til et kollektivt samarbeid der vi samlet det individuelle arbeidet mot et fungerende produkt.

Vi forlot London med ny kunnskap og økt motivasjon. Det er inspirerende å kunne få anledning til å jobbe skulder mot skulder med to av Microsofts flinkeste innen Mixed Reality teknologi, og det blir spennende å se utviklingene av denne teknologien i nærmere framtid.