Torgeir og AI
>

Bouvet på innspillmøte for nasjonal AI strategi: Vi må ha omsorg for språket vårt

Simen Sommerfeldt 
11. des. 2018

Regjeringen nøler, og IKT-Norge inviterte til møte for å samle bransjen bak kravet om en strategi. Vi stilte forberedt: Bouvet har data science miljøer i Rogaland, Bergen og Oslo. Kundene våre er blant de største virksomhetene i offentlig og privat sektor, og vi kan med en viss rett hevde at vi kjenner markedet på pulsen. Vår oppsummering viser blant annet at vi må vise omsorg for språket vårt gjennom å bygge treningsdata

Det var over 200 påmeldte til møtet som ble holdt hos IBM, og 150 på venteliste. Hensikten var å dele innspill på tvers. Noe av det mest interessante var EUs krav til nasjonale strategier, og en presentasjon av hvor mye Frankrike satser på AI. Du finner mer om disse lenger ned i artikkelen. Der finner du også lenke til å sende inn forslag til IKT-Norge.

Kinadominans
Fra IKT-Norges presentasjon: Kina dominerer fullstendig

Bouvets innspill

Da det ble åpnet for at andre kunne innta talerstolen, gikk undertegnede frem og meddelte:

I forkant av møtet samlet vi innspill fra våre data science miljøer i Rogaland, Bergen og Oslo. Sammen betjener vi store deler av det norske markedet. Det jeg legger frem her er våre innspill som ikke ble dekket av foredragsholderne denne morgenen:

 • Vi må samle "korpuser" med språkdata slik at vi bedre kan nyttiggjøre oss språkteknologiene (ofte brukt i f.eks. dokumentklassfisering, chatbots, etc). Norsk er et lite språk, og vi sliter med at det ikke er gode nok treningsdata. Det står dårlig til med bokmål, men enda verre med nynorsk og samisk. Resultatet er at løsninger som bruker språkteknologi får underlegen funksjonalitet i forhold til der man bruker "store" språk
 • Det må bli tettere samarbeid mellom næringslivet og UH-sektoren. Vi ser at det er massive samarbeidsprosjekter f.eks på Chalmers i Sverige, hvor Ericsson og Volvo sponser store utdanningsprogrammer og lab'er. Det satses i Norge også, men ikke noe i nærheten av de dimensjonene. 
 • Om man skal få benyttet AI teknologi innenfor helsesektoren bør vi vurdere å etablere datasentre innenfor det lukkede helsenettet. I dag sliter vi med at vi ikke kan benytte åpen skyteknologi for AI innenfor det lukkede helsenettet
 • Utdanningsløpene bør være interdisiplinære: Vi får i dag nyutdannede som er flinke i Data Science, men svake på Data Engineering (innsamling). Det beste hadde vært å la Data Science være en spesialisering innen informatikk, ikke et et eget studium
 • Det er i dag få offentlige retningslinjer for bruk av AI i IT-systemer. Dette gjelder både bruk av treningsdata og anvendelser av algoritmene. Resultatet er famling og usikkerhet, selv om det er en del retningslinjer innbakt i GDPR. 

EU: Hvert land må ha sin strategi klar medio 2019

Nasjonalstrategi2
Fra IKT-Norges presentasjon: Norge har ingen strategi. Tør vi det?

Torgeir Waterhouse fra IKT-Norge fortalte om den koordinerte planen som EU lanserte 7. desember for å støtte en felles AI-strategi. Mottoet er "Made in europe". Planen er en del av EU's svar på de massive investeringene som gjøres i Kina og USA. Et av de fremste tiltakene i planen er at hvert land - også Norge - bør ha en nasjonal AI strategi. Vi ble også vist en oversikt over hvilke av våre Naboland som har slike på plass. Norge havner i bakleksa om vi ikke gjør noe!

Andre høydepunkter fra EUs strategi:

 • Maximise investments through partnerships
 • Create European data spaces (Large, robust data sets)
 • Nurture talent, skills and life-long learning
 • Develop ethical and trustworthy AI

Look to France!

Therese Olsson fra den franske ambassaden fortalte om deres ambisiøse AI-strategi. Vi bør lytte når Frankrike - som betrakter seg som en mygg i forhold til USA og Kina - legger frem sin strategi. Norge blir litt som en bakterie i sammenhengen... 

france3
Frankrike mener noe med satsingen sin!

Dalsmo fra Sintef: Sats på Digital21

Direktør Morten Dalsmo var en av arkitektene bak Digital21 - som er regjeringens strategi for digitaliseringen av privat sektor. Han fremholdt at AI er en av flere satsingsområder i strategien, og at det kan være en fordel å samle seg rundt denne, siden regjeringen allerede har godkjent den. 

digital21krit

Han fremholdt ellers at det er feil å si at "data er den nye oljen": Organisering av data er den nye oljen. Digital21 etterlyser internasjonalt stabile rammebetingelser for infrastruktur og tilgang til teknologi for norske virksomheter og en dataportal for å gjøre offentlige datasett tilgjengelige

Andre aktører: Nasjonal strategi er viktig

Nina Wilhelmsen fra IBM

...Fortalte om deres hovedbeskjeder til markedet om AI:

 • Åpenhet og tillit i innsamling,
 • Åpenhet og tillit om/til Algoritmer. Bevissthet rundt bias i datasett
 • Kompetanse: Programmering må inn i grunnskolen, og vi må satse på videreutdanning
 • IBM etterlyser videre en robot-etikk i den norske strategien. 

Astrid Undheim fra Telenor

...Begrunnet behovet for strategi:

 • Telenor merker at AI påvirker alt de holder på med - fra hvordan de styrer nettet til salg. 
 • Innføring av AI kan være like viktig som innføring av elektrisitet. De ser at bedrifter som bruker AI er mer lønnsomme enn de som ikke gjør det. Det blir da rart å ikke ha nasjonal strategi
 • Sammen med 5G og IOT vil AI skape "perfect storm", og det er da massivt behov for nytt talent fra utdanningsinstitusjonene
 • Vi må satse på det som er unikt norsk som havbruk og energi. 
 • Nasjonal AI strategi bør være basert på tre stolper:
  • Kompetanse: Både flere studenter og mer forskning
  • Datatilgang: Vi må sikre at vi trener på norske data. Hun er redd for at vi er naive og gir bort data til internasjonale aktører i stedet for å bruke dem selv
  • Retningslinjer for bruk av AI: Det må være basert på sikkerhet og personvern, og vi bør ha dialog om hva som skjer i samfunnet hvis flere arbeidsplasser blir borte pga. AI.

 

Bouvetcircle

IKT-Norge har en skjemaløsning der de samler inn flere innspill. Så selv om du ikke rakk å være tilstede, kan du fortsatt bidra til forslag til nasjonal AI-strategi via denne linken