Ndc-nikhil
>

Bouvet på NDC

Redaksjonen 
14. juni 2019

NDC (Norwegian Developers Conference) er en av Europas største konferanser for .NET- og Agile-utviklere. Vi gleder oss derfor hvert år til denne konferansen. I år bidrar vi med blant annet to foredrag, én workshop og en stand hvor du kan komme for å lære litt mer om oss.

For å gi dere som skal delta en liten smakebit på hva du kan forvente av foredragene og workshopen, har vi samlet en liten oversikt her.

Workshop: Redd Plantene

Torsdag 20. juni kl.13:40 og 15:00, skal vi holde en workshop vi kaller «Redd Plantene». Workshopen blir fasilitert av fire inspirerende kvinner fra Bouvet Øst.

Om fasilitatorene
De fire kvinnene er: Anja Bergby, Avdelingsleder i Øst Tech2, Elise Garborg Undheim og Kristin Annabel Torjussen Folland, begge .NET-konsulenter i Microsoft 3-avdelingen, samt Ragnhild Kosmo Holm, .NET konsulent i Microsoft 4-avdelingen. Sammen har de stor erfaring med slike workshops, og de gleder seg til å lære deg hvordan det blir superenkelt å ta vare på plantene dine.

Om workshopen
Workshopen vi skal holde går ikke overraskende ut på å redde planter! Gjennom litt koding og lodding skal vi bruke en mikrokontroller og en fuktighetssensor til å måle fuktigheten i jorden til en potteplante. Deretter kobler vi mikrokontrolleren til et WiFi-nettverk for å sende dataene til en nettside, slik at du får vite når du må vanne plantene dine.

Utbytte fra workshopen
Alle deltagere vil få utdelt et eget sett med mikrokontroller, kretskort, kabler og fuktighetssensor. Denne workshopen er for alle. Både de som aldri har kodet eller loddet før, og de som har kodet og loddet litt.

Redd plantene er et av mange prosjekter som «Bouvet Labben» holder på med. Labben er vårt makerspace – et sted der vi deler ideer og kunnskap gjennom innovasjon og bruk av ny teknologi. Du kan lese mer om Labben her www.bouvet.no/ting-vi-kan/labben.

Reddplantene
Du trenger ikke lenger bekymre deg for plantene dine etter denne worshopen!

Foredrag: Automatisk oppsummering

Onsdag 19. juni skal dyktige Masa Nekic, konsulent innen fagområdet Data Science, holde et foredrag om automatisk oppsummering.

Om Masa
Masa er utdannet matematiker ved Universitet i Zagreb, hvor hun har fordypet seg i statistikk og maskinlæring. Masa er lidenskapelig opptatt av å grave dypt etter sammenhenger i data. Hun liker også å benytte matematiske forståelser av avanserte analyser og maskinlæringsalgoritmer til å løse reelle forretningsutfordringer. Hun har jobbet med de fleste kjente verktøyene innen avansert analyse og Big Data.

Om foredraget
Foredraget tar for seg automatisk oppsummering. Dette er en prosess der et tekstdokument forkortes ved at en programvare automatisk lager et sammendrag med hovedpunktene i originaldokumentet. Mennesker er generelt ganske gode til å lage oppsummeringer fra tekster, men manuelle oppsummeringer er likevel svært tidkrevende. Derfor har det oppstått et behov for automatisk oppsummering. Ikke bare er de automatiske oppsummeringsalgoritmene mye raskere, de er også mindre partiske enn menneskene.

I dag finnes det flere metoder for tekstoppsummering. Likevel kan de aller fleste samles under to grunnleggende tilnærminger. Enten ekstraktivt eller abstraktivt. I et ekstraktivt sammendrag blir de viktigste setningene hentet ut og sammenføyet for å få en kort oppsummering. De abstrakte tekstoppsummeringsalgoritmene lager nye setninger som gir den mest nyttige informasjonen fra den opprinnelige teksten¬ – akkurat slik mennesker gjør.

Utbytte fra foredraget
Formålet med tekstoppsummering er å skrive et program som kan redusere størrelsen på en tekst samtidig som hovedpunktene teksten beholdes. Forelesningen gir innsikt i de fleste vanlige algoritmer og verktøy som brukes til automatisk tekstoppsummering i dag. Du får også innblikk i metodene som brukes til å evaluere automatiserte oppsummeringer.

Emojitition
I fjor kunne du spille Emojitition på standen vår. I år kommer vi med et splitter nytt spill!!

Foredrag: Universell utforming: Nødvendig for noen, bra for andre

Torsdag 20. juni holder vår superflinke kollega, Maren Parnas Gulnes, et foredrag om universell utforming.

Om Maren:
Maren jobber som fullstack-utvikler i avdeling Øst WebApps. Hun har vært ansatt i Bouvet siden februar 2018, og jobber for tiden på et prosjekt hos Telia. Før dette jobbet hun som utvikler hos Politihøgskolen. Hun har også en bachelor i informatikk fra NTNU.

Om foredraget:
På NDC skal Maren holde et foredrag om universell utforming. Foredraget er et samarbeid med George Anthony Giannoumis, professor ved OsloMet. I første del av foredraget vil Giannoumis fortelle om hva universell utforming er, og i den andre delen vil Maren fortelle om universell utforming i prosjektet hun jobber med for politiet.no.

Utbytte fra foredraget
Maren ønsker å vise at universell utforming er nyttig for alle. I tillegg håper hun at de som møter opp vil lære noe de ikke viste fra før, og at de kanskje blir inspirert til å jobbe mer med universell utforming i sitt neste eller nåværende prosjekt

NDC2
Dette er de dyktige fasilitatorene og foredragsholderne!