tour the boost
>

Bouvet på SBN-konferansen 2019

21. okt. 2019

Vil du vite mer om hvordan vi har kombinert "mixed reality" og SAP, eller om hvordan vi arbeider med SAP sammen med våre kunder/partnere Aker BP og Statkraft Tofte AS? På årets SBN-konferanse forteller våre dyktige fagfolk og kunder om dette.

SBN er en av Norges største konferanser for SAP. Fokusomårdene for årets konferanse er:

 • End-to-End Business Process Knowledge

 • Focus on Trust and Sustainability - Think 2030!

 • SAP Customer Experience and Roadmaps

Med over 90 spesialister innen SAP-programvare som utøver tjenester til over 40 SAP-kunder, har Bouvet et av Norges største SAP-miljøer. På årets SBN gleder vi oss til å dele våre erfaringer og kompetanse på området, som vi har opparbeidet oss sammen med våre dyktige kunder.

Les mer om foredragene vi medvirker i her:

  

SAP Anno 2020 - Et kildesystem eller selve grunnlag for digitalisering?

Tom Stensrød, Bouvet

Vi ser at IT landskapet hos mange av kundene våre er i stor endring. Det er flere store drivere i dette som henger tett sammen. Et par av de viktigste er:

 1. Skyløsninger i flere former - PaaS og SaaS
 2. Det etter hvert slitte ordet Digitalisering

Tempoet man tar i bruk nye teknologier og produkter på øker. Det er fokus på effektivisering og besparelser, prosesser endres og automatiseres. "Gamle" systemer åpnes opp, data sammenstilles på nye måter, data deles på nye måter, begrensninger i on Premise serverkraft og teknologi fjernes.

Hva er SAP sin plass i det digitale økosystemet den enkelt bransje og kunde er i ferd med å etablere? Er SAP bare et on Premise legacy-system med kildedata som må hentes ut på en eller annen måte og leveres til en datasjø? Eller er det, som SAP profilerer det, selve grunnlaget for å drive IT landskapet videre?

Det er mange valg og problemstillinger for beslutningstakere i dette landskapet og vi ser kundene våre tilnærmer seg dette på ulik måte. Eksempler og noen problemstillinger belyses.

Foredragsholder: 
Tom Stensrød, Business Unit Manager SAP , Bouvet Norge AS

 

Effektivisere produksjon av opplæringsmateriale - AkerBP deler erfaring med bruk av verktøy SAP Enable Now

324589_small_borghild-h-hansen

Aker BP skal rulle ut nye IT-løsninger til flere av sine installasjoner med GO-Live tidlig i 2020. Over 500 brukerveiledninger av høy kvalitet skal produseres. Tiden er knapp og svært mange brukere skal ha opplæring på kort tid. Valget om å bruke SAP Enable Now for produksjon av opplæringsmateriell ble tatt våren 2019. Hva er SAP Enable Now, hvilke fordeler har verktøyet og hvordan løser man denne store oppgaven hos Aker BP?

--> En utdypende sesjon med spørsmål rundt produktet i B7 etter presentasjonen.

Foredragsholder: 
Borghild Hervik Hansen, SAP konsulent, Bouvet Norge AS 
 

Forenkling og automatisering av prosesser på Statkraft Tofte AS

Statkraft og Bouvet - SBN

Statkraft Tofte AS ønsket å flytte driften fra Statkraft Markets Gmbh til Statkraft Tofte AS, samt forenkle og automatisere sine prosesser rundt Biomasse. Prosjektet klarte både å rulle ut eksisterende Statkraft SAP løsning samt forbedre og automatisere Statkraft Tofte prosessene på ca. 6 måneder med svært få ressurser, og ingen jobbet mer enn 50%-60% med prosjektet. SAP er ikke alltid store og dyre prosjekter. Vi kommer til å snakke desidert mest om effektiviseringen og automatisering som Statkraft har gjort globalt og på Tofte.

Disse standard prosessene i SAP basert på Statkraft sin SAP-mal ble implementert.

 • Masterdata og organisasjonsstruktur, samt at vi har definert roller og ansvar.
 • Innkjøpsforespørsler (behandling av alle forespørsler og tilbud, samt oversikt og kontroll over alle innkjøpskontrakter)
 • Innkjøpsordre, samt behandling av varemottak og innkommende fakturaer.
 • Innkjøpsordre for tjenester og automatiserte prosesser rundt tjenestemottak i SAP for utførte tjenester via Excel import.
 • Lagerhåndtering av tømmer, ompostering til flis og lagerhåndtering av flis.
 • Salgsordrebehandling med vareuttak, levering og utgående faktura.
 • Regnskaps- og fakturahåndtering.
 • Overordnet rapportering av hvordan alt dette spiller sammen

Foredragsholdere: 
Kim Askild Jensen, SAP konsulent (MM, MDM, SRM, BPM/BRM), Bouvet Norge AS
Robert Sipina, Project Manager and solution architect in SAP, Bouvet Norge AS
Eli Schei Hagen, Procurement professional, Statkraft AS
Natalya Benestad, Supply Chain Spesialist, Statkraft AS

The power of mixed reality as digital support for field workers (English)

Steffen og Ove

Bouvet have developed a solution to assist field workers within industries like electricity and Oil & Gas. The solution consists of a HoloLens application used by the field worker, enabling hands-free interaction, seamless communication with a remote expert (remote assistance), instant access to relevant documentation and data, all while you are executing your planned work orders live from SAP.

The field worker’s site visit is digitized 100%; so, after completing their assignments, no further time-consuming documentation is needed.

Foredragsholdere: 
Owe Nielsen, Business Unit Manager, Bouvet Norge AS
Steffen Myklebust, Business Unit Manager , Bouvet Norge AS

Les også: Derfor bør du oppgradere til SAP S/4HANA, og slik hjelper vi deg i gang