Yggdrasil tjenestedesign2
>

Bouvet på Yggdrasilkonferansen

Redaksjonen 
29. mars 2019

Skal du på Yggdrasilkonferansen i år? Da anbefaler vi å komme på foredraget eller workshopen til én av våre superdyktige representanter. Kanskje har du til og med lyst til å prøve vårt flunkende nye spill på standen vår?

Yggdrasilkonferansen er Norges kanskje viktigste møteplass for alle som lager, eller er interessert i digitale brukeropplevelser. Her deles det innsikt, erfaringer, metodikk og aktuelle verktøy fra noen av de flinkeste folka i bransjen. Vi har vært så heldige at vi får holde både foredrag og workshop, og håper at dere som er til stede på konferansen kommer og hører på. Vi har også laget et flunkende nytt og morsomt spill som vi tar med på standen vår. Vi er klare til å spille med deg, så kom gjerne innom standen for å prøve!

Dette er årets Bouvet-bidrag på Yggdrasilkonferansen:

Workshop i tjenestedesign, Magne Benno Hopp

Magne Benno Hopp

Magne Benno Hopp har 30 års erfaring som tjenestedesigner og rådgiver fra kreative og teknologiske miljøer, og har med dette en unik helhetsforståelse for tjenestedesign, tjenesteutvikling og brukeropplevelser. Han har også solide kvalifikasjoner innen virksomhetsforståelse, menneskeforståelse, kunnskap om digitale økosystemer og utvikling av digitale brukeropplevelser.

– ­For andre året på rad stiller et team fra Bouvet med workshop i tjenestedesign, brukerinvolvering og innovativ tjenesteutvikling, og for andre år på rad ser det ut til at det blir fullt oppmøte. Vi har erfart at mange opplever at tjenestedesign virker spennende og nyttig, men at det er omfattende å sette seg inn i, og at å ta det i bruk ikke alltid er like lett. Denne egenutviklede workshopmodellen legger derfor opp til aktiv involvering, med en praktisk oppgavetilnærming som gir deltagerne både innsikt og uttelling fra første stund.

Workshopmodellen ble lansert under Yggdrasil 2018, og har senere blitt kjøpt inn og benyttet både hos både kunder og på universiteter. På Yggdrasil 2019 stiller workshopen med et spennende Bouvet-team som inkluderer Ulrik Lie, Ingrid Søgaard, Tommy Alexander Johansson og Magne Hopp.

– Deltagerne går bokstavelig talt rett inn i en «double diamond»-tjenestedesignmodell med deres egne behov og problemstillinger. I andre enden kommer de ut med erfaringer om hvordan de gjennom fire ulike faser arbeider utforskende og analyserende, idérikt og kreativ, samt skapende og løsningsorientert. På denne måten ivaretas også sentrale prinsipper i tjenestedesign for å sikre utbytte og nytteverdi. Det brede faglige og yrkesmessige spennet hos deltagerne gir i tillegg mange gode diskusjoner, erfaringsutveksling og nyttige perspektiver.

Foredrag om 6 prinsipper for atferdsendring, Anders Hakstun

Anders Hakstun

Anders Hakstun er innholdsrådgiver, informasjonsarkitekt og konseptutvikler med spesielt fokus på gode brukeropplevelser gjennom å lage løsninger med god struktur, flyt og navigasjon. Han er opptatt av å alltid ha brukeren i sentrum, samt å ha en analytisk tilnærming til alt han gjør. Han liker også godt å utfordre seg selv – slik han gjør ved å holde dette foredraget.

– Enten vi jobber med innhold, interaksjonsdesign, grafisk design, utvikling, salg eller prosjektledelse, har vi alle én ting felles: Vi lever av å påvirke folk. I dette foredraget vil jeg forsøke å lære bort 6 enkle prinsipper for å påvirke andre til å gjøre det du vil. Disse prinsippene kan brukes i de digitale løsningene vi lager, i kundemøter, i lønnsforhandlinger med sjefen, eller til og med på hjemmebane.

Under foredraget vil Anders blant annet snakke mer om hvorfor influencere har fått så stor makt i samfunnet, hva du egentlig gjør når du skriver «JA» i et kommentarfelt for å vinne en konkurranse på facebook, samt hva veldig mange digitale markedsførere gjør feil.

– Hjernen vår er programmert slik at den stadig leter etter snarveier i beslutningsprosesser. Rett og slett fordi vi daglig overbelastes med inntrykk. I foredraget mitt drar jeg frem seks av disse snarveiene, som først ble konkretisert av adferdspsykologen Robert Cialdini på 1980-tallet. Bakgrunnen for foredraget mitt var at jeg ønsket å se om de fortsatt gjelder i vår digitale hverdag. I tillegg ønsket jeg også å se nærmere på hvordan de har endret seg de siste 30 årene, samt hvordan disse prinsippene fungerer på hjemmebane. Hva har dette å si for vårt daglige liv bestående av matlaging, støvsuging og legging av unger? Det er svært mye å ta tak i rundt disse prinsippene, og jeg gleder meg til å dele mine tanker under konferansen.

– Om de som møter opp sitter igjen med en tanke om at «hvorfor har jeg ikke tenkt på dette før?» så er målet mitt oppnådd.

Ønsker du å følge med på hva som skjer under konferansen? Da anbefaler vi å følge oss på Instagram, hvor vi kommer til å oppdatere deg på hva som skjer på blant annet Yggdrasilkonferansen: 

https://www.instagram.com/bouvet_asa/

https://www.instagram.com/kundeopplevelse/

Kom og prøv spillet vårt på stand

Drawards – tegn så maskinen forstår!

drawards_better_2

Drawards er et spill basert på et ferdigtrent datasett fra Google, bestående av 50 millioner tegninger fordelt på over 345 ulike kategorier – skapt gjennom spillet Quick, Draw! Datasettet ble bygd ved hjelp av maskinlæring, hvor et nevralt nettverk lagd av Google forsøkte å gjette hva spillerne tegnet.

Hver tegning er lagret som tidfestede vektorer og tagget med metadata som viser hva spilleren ble bedt om å tegne – og i hvilket land spilleren (tegneren) befant seg i. Datasettet ligger åpent slik at utviklere, kunstnere og andre kan benytte seg av det. Slik som vi har gjort – med Drawards! 

Om spillet

I Drawards får to spillere i oppgave å tegne en rekke tilfeldig gitte ting (sykkel, tog). Tegningene godkjennes idet det nevrale nettverket til Google gjenkjenner dem. Det handler altså ikke om å tegne best, men å tegne godt nok til at det nevrale nettverket gjenkjenner det.

Konkurransen går så ut på å tegne flest mulig godkjente (gjenkjente) tegninger i løpet av nitti sekunder. Hver godkjent tegning gir poeng, og spilleren med flest poeng vinner.Alt handler altså egentlig om tid, så dersom oppgaven som er gitt er for vanskelig, kan du hoppe over den og få en ny, tilfeldig oppgave. Jo flere du klarer, jo mer poeng får du – og jo større sjanse er det for å vinne.

Drawards_kontekstbilde