thought-catalog-214785
>

Bouvet SAP Transport Control

15. nov. 2017

Har du noen gang hatt utfordringer og feil i produksjon etter at transporter er tatt inn i systemet? Har du daglig eller ukentlig transporter som taes inn i produksjon?
Sannsynligheten for at feil ved importering av transporter i produksjon øker drastisk med antall endringer og antallet transporter som finnes i ditt SAP landskap.
Om du har erfaringer med slike utfordringer eller ønsker å minimere risikoen for feil ved transporter er Bouvet sitt Transport Control program løsningen for deg.

Bouvet har utviklet et program i SAP som sjekker objektene i transporter og sørger for å vise avhengigheter mellom transporter for et gitt objekt. På denne måten vil det synliggjøres hvilke transporter som endrer de samme objektene og som mest sannsynlig bør importeres sammen. Vi gir deg bedre oversikt over transportene og dems avhengigheter ut i fra objekt perspektivet. Dermed vil de som transporterer og utvikler ha bedre kontroll på avhengigheter og risikoen for feil ved import reduseres.

Programmet er fleksibelt og kan ytterligere tilpasses pr kunde for å gi enda bedre effekt.

Gi oss tre dager med en av dine utviklere og vi vil redusere din risiko for feil i med endringer i produksjon. 

Mål

  • Mer forutsigbar import av transporter
  • Redusere feil under implementering av endringer i produksjon
  • Hindre feil som kan være kritiske

Tiltak

  • Implementer Bouvet sitt Transport Control program og få bedre oversikt over objekter og dems avhengigheter i andre transporter

Temaer