Sap_illustrasjon_3

Derfor bør du oppgradere til SAP S/4HANA, og slik hjelper vi deg i gang

Redaksjonen 
2. juli 2020

Innen 2025 vil alle SAP-kunder måtte oppgradere til SAP S/4HANA. Fordelene ved å oppgradere er likevel så store at det kan være dumt å vente så lenge. Dette er en oversikt over fordeler du får ved oppgraderingen, hvordan du gjennomfører den best mulig og hvordan markedet vil utvikle seg fremover.

Det er få som har så god kontroll på SAP S/4HANA som Mariano Kristensen, Head of CoE & Business Development i SAP Nordic. Vi har derfor tatt en prat med ham for å gi deg svar på det du måtte lure på enten du ønsker å oppgradere eller implementere et nytt ERP-system.

Hvorfor var det et behov for å oppgradere den forrige ERP-plattformen?

– Bakgrunnen for at vi har laget denne oppgraderingen er basert på teknologi. De eldre ERP-plattformene bruker eldre teknologi som ikke behandler data så effektivt som mulig. For eksempel aggregerer og repliserer de eldre plattformene data, og du vil blant annet være nødt til å kjøre batch-ordninger over natten. Den nye versjonen av SAP S/4HANA bruker derimot «in memory-teknologi», hvor du får mulighet til å håndtere all transaksjonsdata direkte. Dette gir også mulighet til å gjøre direkte analyse på all data som finnes på databasen.

Denne simplifiseringen er svært tidsriktig i en tid hvor både vi i SAP og resten av IT-bransjen jobber mye med AI, maskinlæring og robotikk. Alt dette blir nå tatt inn i det nye ERP-systemet, gjennom blant annet flere maskinlæringsapplikasjoner. Med SAP S/4HANA får du et system som i mye større grad enn tidligere er selvlærende. På bakgrunn av dette blir både streaming og håndtering av data mye bedre. Prosesser som «order to cash», «procure to pay», «planning», «production», «inventory» og «finance» blir også nå vesentlig smartere

Som en følge av denne teknologiske utviklingen kan vi i McKinseys økonomiske snapshot fra mars i år, se at investeringsviljen til C-levels har økt med 30% fra 2018 til 2019. Dette kommer blant annet av en forståelse om at det er nødvendig å investere i automatisering, AI og maskinlæring for å øke effektiviteten til virksomheten. De som er tidlig ute med å ta i bruk riktig teknologi vil bli «front runners» og vil kunne ta nye markedsandeler.

Tour-the-boost

​​​Les mer om hvordan vi i Bouvet kan hjelpe deg med å migrering/oppgradering til SAP S/4HANA her!

Hvem bør oppgradere?

– Det er flere fordeler ved å oppgradere til SAP S/4HANA både for store og små virksomheter. Som bedrift vil du garantert få gevinster både i det vi kaller den «harde» og den «myke» verdenen. I den harde verdenen vil du blant annet kunne måle effektiviteten til virksomheten nøyere, du vil kunne få lavere kostnader samt minske «revenue leakage». I den myke verdenen vil du få gevinster som ikke er like målbare, som for eksempel å slippe å batche over natten. Med SAP S/4HANA får du nemlig fullstendig oppdatert informasjon til enhver tid.

Når det gjelder tilpasning har vi løsninger som passer for alle typer kunder og ulike industrier. Skandinaviske selskaper innenfor industrier som retail, shipping og bilindustri har allerede valgt å gå over til S/4HANA. Ønsker du å få mer informasjon om disse eller andre case, kan du ta kontakt med SAP Norge her!

Med den raske datatilveksten vi opplever i dagens samfunn, og med kunder som får flere mindre og unike transaksjoner, ser vi også at både hastighet og ytelse blir viktigere. Når hver kunde og kontrakt blir mer unik, betyr det at vi må tilby mest mulig nøyaktig informasjonsinnhenting til kundene. For å visualisere dette har vi både Ui5 og Fiori-apps i SAP S/4HANA. Med disse kan du for eksempel kjøre avregningsrapporter eller en «Ocean freight report» på kun noen få minutter.

Hva må ligge til rette før en oppgradering?

– Det finnes to ulike måter å skaffe seg SAP S/4HANA på. Enten ved en oppgradering eller gjennom å implementere det som et nytt ERP-system. Dette kan du gjøre både «on prem» og i skyen.

Når en virksomhet skal implementere eller oppgradere til S/4HANA er det viktig at både nåværende og ønsket situasjon analyseres og kartlegges, og at implementeringen eller oppgraderingen gjøres på bakgrunn av dette. For å sikre en god prosess anbefaler vi at du ved hjelp av riktig fagpersonell går gjennom fire nødvendige faser: «discovery», «prepare», «explore» og «realise». Her er kanskje prepare-fasen den aller viktigste. Sammen med våre samarbeidspartnere tilbyr vi derfor et program kalt Adoption Starter, som tar deg gjennom denne fasen.

Adoption Starter tar deg og din virksomhet gjennom ni steg og besvarer spørsmålene: Hvorfor, hva og hvordan. Her vil virksomhetens nåværende situasjon bli vurdert og hvordan oppgraderingen skal skje bli avgjort. Hvilke simplifikasjoner du bør legge opp til ved implementasjonen eller oppgraderingen vil også spesifiseres her. I programmets niende steg legges det opp en prosjektplan som legger grunnlaget for videre arbeid.

Nysgjerrig på mer info om Adoption Starter? Hør mer om programmet på dette webinaret, https://webinars.sap.com/s4-hana-adoption-starter-reg-platform/en/reg-info-session-en .

sapbsr
Er du interessert i å lese mer om gratisverktøy du kan ta i bruk før du igangsetter oppgraderingen? Da bør du sjekke ut denne artikkelen, som blant annet tar for seg SAPs BSR (Business Scenarios Recommendation-rapport)

Hva kan Bouvet bidra med som fasilitator for oppgraderingen?

– Faglig kompetanse i en slik oppgradering eller implementering er selve nøkkelen. Derfor jobber vi i SAP sammen med partnere som Bouvet for å sikre at kundene får riktig «know how» i oppgradering- eller implementeringsprosjektene.

Om kunden gjennomfører Adoption Starter sammen med en fasilitator som Bouvet, vil kunden etter 2-3 måneder sitte igjen med detaljert og grundig transformasjonsplan som vil gi rett strategi videre i SAP S4/HANA-prosjektet.

Når kunden kommer sammen med SAP og Bouvet, vil et implementering- eller oppgraderingsprosjekt få akkurat den kunnskapen det behøver. Bouvet har allerede et stort nettverk av kunder i flere ulike bransjer, og vet svært ofte hva som er viktig for en virksomhet å tenke på sett opp imot deres aktuelle bransje. Tilsammen har SAP og Bouvet også tung systemkunnskap, implementasjonskunnskap, prosjektkunnskap innen SAP.

For mer info, tar vi gjerne en prat om hvordan vi kan bistå deg i implementeringen eller oppgraderingen: Kontakt gjerne SAP Norge eller Bouvet for mer informasjon

Hva skjer fremover?

– Vi merker allerede stor interesse og økt etterspørsel etter SAP S/4HANA. Flere ser det nå som strategisk viktig å attrahere personalet med et bra og moderne grensesnitt som Ui5 eller Fiori. Samtidig ønsker også flere virksomheter smarte systemer og strategiske verktøy som kan støtte personalet med KPI-er og oversikter som de enkelt kan bryte ned og dele med kolleger og kunder. Automatikk og prediksjon blir også viktigere, og vi ser at flere virksomheter ønsker å bli bedre på dette. Predikasjonene gjort av SAP S/4HANA er mye mer presise enn menneskelige predikasjoner, og vil gi uvurderlig beslutningsstøtte. Du vil kunne utnytte den dataen du har i mye større grad med SAP S/4HANA, og det er vi sikre på flere og flere vil utnytte ved å gjøre denne oppgraderingen fremover.