Samarbeid

Slik bør du jobbe med digital markedsføring og strategi parallelt med IT-prosjektet ditt

Tina Asla 
27. sep. 2017

For å informere om hvordan vi i Bouvet jobber med digital markedsføring parallelt med web- og utviklingsprosjekter inviterte vi til et frokostmøte i samarbeid med Google den 26 september. Her finner du mer informasjon om hvilke tanker vi har rundt effektivisering og forbedring av arbeidet med digital markedsføring i et større perspektiv.

Frokostmøtet handlet i stor grad om å redegjøre for problematikken rundt det å introdusere digital markedsføring sent i utviklingsløpet og hvordan du kan spare budsjett, tid og se resultater raskere ved å jobbe annerledes.


Det ligger et stort potensiale i å samkjøre prosessene slik at vi ikke bare optimaliserer for brukere av nettsiden, men at vi også jobber med hvordan vi skal få disse brukerne inn på den nye plattformen allerede før siden er lansert. Dersom dette arbeidet lar vente på seg ser vi forlengelse av lanseringsprosessen og forsinkelse i resultatene.

Løsningen på dette er i det store og hele å legge til rette for at man kan starte datainnsamling tidlig og bruke denne dataen for å utvikle nettsidene på bakgrunn av følgende:

  • Bedriftens målsetninger
  • Kundens behov
  • Søkemotorenes algoritmer
  • Brukeradferd

Når man sammen jobber for at forutsetningene for et slikt data- og resultatdrevet rammeverk er på plass legger man også opp til at man kan jobbe smartere, raskere og smidigere med data i ryggen.

Her ser du min presentasjon fra frokostmøtet. Dersom du skulle ha spørsmål må du ikke nøle med å kontakte meg på mail

Temaer