Bilde av velkomstområdet
>

EuroSTAR Software Testing Conference 2017

Hege Huuse,  Silje Egeland Småge 
16. nov. 2017

EuroSTAR Software Testing konferansen er den største konferansen i Europa innenfor fagområdet test og testledelse. EuroSTAR 2017 ble avholdt i København 6-9 november. I løpet av disse fire dagene var det over 1000 deltagere og 50 foredragsholdere som var tilstede på konferansens 25 årsjubileum.

Årets konferanse hadde et hovedtema, ”The magic of testing”, som gjenspeilet magien som ligger i det å være tilstede på konferanser, møte mange nye mennesker og dele erfaringer. Som ledd i dette ble også et av fellesforedragene holdt av magikeren Jasper van Luit som trollbandt publikum med sine trylletriks.  

I tillegg til fellesforedrag kunne deltagerne velge mellom flere parallelle foredrag med temaer som for eksempel testledelse, testprosesser, erfaringsrapporter, testautomatisering og agile team. Konferansen la også i stor grad opp til at deltagerne skulle få dele erfaringer og tilegne seg kunnskap via tutorials, workshops og ikke minst et Expo-område. I Expo-området fantes det en test-klinikk hvor man kunne stille sine spørsmål og få svar med det samme. Det ble også satt opp sofa-samtaler jevnlig som tok for seg ulike temaer hvor man kunne diskutere med andre deltagere.

Høydepunkter

Av høydepunkter på årets konferanse ønsker vi å nevne et par foredrag innen testautomatisering og agile team.

How DevOps Was Killing Test Automation

IMG_0328

I dette foredraget beskrev Vincent Wijnen hvordan testing de siste årene har forandret seg fra å være noe som skjedde utenfor prosjektene og teamene til å være noe som teamene nå selv skal ta fullt ansvar for. Spesielt innenfor DevOps og Agile har testautomatisering blitt noe alle team skal utvikle og vedlikeholde.

Vincent fortalte om et prosjekt han hadde jobbet for som besto av fire team og hvordan dette da førte til at det ble implementert 4 ulike måter å gjøre testautomatisering. I tillegg var det utfordringer med ulik grad av kunnskap om testautomatisering, for lite rom for å hjelpe de andre teamene og generelt for dårlig tid satt av til å kunne implementere et godt rammeverk for testautomatisering.

Løsningen ble å skille ut et eget lite team som drev med testautomatisering. Dette teamet fikk mandat til å implementere et felles rammeverk for testautomatisering som alle teamene skulle benytte. Videre fikk de god hjelp av Product Owner som tidlig kunne gi dem informasjon om hva som skulle komme av ny funksjonalitet.

Vincent vektla at målet med test og testautomatisering skiller seg vesentlig fra målet med selve utviklingskoden. Utviklingskoden skal i produksjon, mens testautomatisering er et verktøy man kan bruke for å kunne få utviklingskoden ut i produksjon raskere og mer pålitelig. Det er derfor også viktig å behandle testautomatisering som noe annet.

How the Three Amigos Made Us A More Effective team

Sylvia MacDonald adresserte i dette foredraget problemstillinger knyttet til oppgaver som kommer tilbake igjen og igjen fordi løsningen ikke fungerer helt som forventet eller ønsket. Hun pekte på følgende årsaker til at et team havner i denne situasjonen:

 1. Man prøver å løse et problem («real world problem») man ikke riktig forstår
 2. Man forsøker å teste/utforske et problem man ikke riktig forstår
 3. Man jobber alene - Arbeid dukker opp som «Klar til test»
 4. Kunden bestiller løsning uten å beskrive problemet som skal løses
 5. Ingen kommunikasjon eller for sen kommunikasjon

Løsningen for Sylvia og hennes team ble å gjennomføre et strukturert samarbeid mellom tre roller, forretning, utvikling og test, «The Three Amigos». Disse tre rollene ble representert i spesifikasjons workshops hvor følgende ble gjennomgått:

 • Hvilket problem prøver vi å løse
  • Hvordan skal det løses?
  • Hvordan skal det testes?
  • Når skal leveransen være?
  • Og hva skal til for at løsningen er ferdig; akseptansekrav?
 • Brainstorming av scenarier med eksempler

De gjennomførte jevnlig møter på maks 30 min med backlog grooming av 2-4 brukerhistorier. Møtet ble ledet av produkteier og i løpet av møtet ble det fylt ut en story template med punkter som integrajon, sikkerhet, ytelse etc. I tillegg skulle hver brukerhistorie beskrives i form av et «real world problem» med konkrete eksempler. Sylvia presiserte viktigheten av å utforske alle spørsmål som ble stilt i fellesskap. De brukte JIRA for dokumentasjon og oppdaterte fortløpende med ny informasjon underveis.

Som resultat opplevede de at hele teamet i større grad fikk en forståelse av hvorfor og hva som skulle lages. Noe som igjen førte til at uklarheter ble avdekket tidligere og man unngikk i større grad overraskelser av typen «Dette var ikke det jeg ville ha» fra kunden siden endebrukeren hadde vært involvert i prosessen fra start til slutt eller i hvert fall representert av produkteier.

Keynotes

IMG_0331

Som avslutning på konferansen fikk vi høre Marie Moe fra Sintef som holdt foredraget «Why am I Hacking My Own Heart». Marie jobber som sikkerhetsforsker og er fullstendig avhengig av en pacemaker som genererer hvert eneste hjerteslag for å holde seg i live. Hun har startet et eget forskningsprosjekt for å finne ut av cybersikkerheten til produktet hun har inne i sin egen kropp. En pacemaker kan nemlig kobles til internett via en ekstern enhet, men det finnes sikkerhetshull som i verste fall kan ta liv av brukeren. Marie snakket også om cybersikkerhet for annet medisinsk utstyr enn pacemaker og hvilke utfordringer som finnes innen dette feltet.

IMG_0334

Foredraget “The Sky is The Limit! – How To Test A New Airport Terminal!», av Christian Brødsjø ble stemt fram som konferansens beste, og ble derfor holdt for andre gang på konferansens siste dag. Vi gikk glipp av første runde, men gang nummer to fikk vi høre om hvordan det gikk da Christian som primært hadde erfaring innen test av software, fikk jobben med å være testleder for den nye flyterminalen på Gardermoen. Han ga en interessant innføring og demonstrasjon av hvordan agile metoder og erfaring fra software testing ble brukt for å teste den operative beredskapen til en internasjonal flyplass.

IMG_0340