Petter Holtskog
>

Får kick av kurs og ekstremsport

Tormod Myrland Aadnesen 
19. juni 2017

Det er lite som slår følelsen av et godt gjennomført kurs og fornøyde deltakere, mener Petter Bakken. Det kan bare sammenlignes med adrenalinkicket han får når han prøver en ny ekstremsport.

Petter er en av Bouvets mest erfarne og brukte kursholdere innen salg og ledelse. I tillegg leder han våre nye omstillingskurs for folk som har mistet jobben eller står i fare for å bli sagt opp.

– Hvilket kurs holder du hos oss i dag?

– I dag dreier det seg om «ny i salg». Målet er gjøre deltakerne i stand til å bli enda bedre selgere. Det gjør vi gjennom å tilby gode verktøy basert på enkle og godt etablerte modeller. I bunn og grunn handler det om å selge seg selv, produktene og bedriften på en god måte.

– Hvem er den typiske deltakeren?

– Først og fremst folk som er forholdsvis nye innen salg. Men vi har også mange deltakere som har bred erfaring med salg, og som trenger mer opplæring, inspirasjon og faglig påfyll. I tillegg kan kurset kan passe for mange som ikke har salg som sin fremste arbeidsoppgave. Nær sagt alle vil oppleve situasjoner som gir anledning til å selge inn bedriftens produkter og tjenester. Det gjelder å gripe mulighetene som byr seg på en god måte.

– Hva vil du at deltakerne skal sitte igjen med?

– Gode verktøy for salg og kommunikasjon – som ofte er to sider av samme sak. Et salg er en kommunikasjonsprosess! I dette ligger det også at vi vil at deltakerne skal få en forståelse av hvordan de kan forbedre sin egen salgsteknikk og få bedre resultater.

– Hvilke trender preger området salg i dag?

– Først og fremst har vi over mange år sett en dreining mot verdibasert salg. Metoden fikk virkelig vind i seilene med framveksten av Internett, som fører til at mange kunder allerede er godt oppdatert på produkter og egne behov før de henvender seg til en selger. Selgerens oppgave er i større grad å selge selve verdien av produktet eller tjenesten – å hjelpe kunden med å fylle behovet sitt. Jeg pleier å si at salg handler mer om å lytte enn å snakke. Med andre ord: Salg er kommunikasjon.

– Hvordan er det å holde kurs hos Bouvet?

– Kursavdelingen i Bouvet er veldig profesjonell og hyggelig å samarbeide med. Som kursholder er det fint å kunne konsentrere seg om oppgaven i visshet om at lokaler, mat og andre fasiliteter er på stell.

– Hva liker du å gjøre når du ikke er kursleder og coach?

– Det bor nok en liten adrenalinjeger i meg. Men jeg kan få energikick og mestringsfølelse på ulike måter. Det kan skje etter et vellykket kurs: jeg får litt av den samme følelsen etter et vellykket kurs som når jeg prøver meg på ulike former for ekstremsport. Jeg har for eksempel hoppet i fallskjerm, kjørt bob i OL-anlegget på Lillehammer og prøvd ulike utgaver av vannsport. Det har gått med noen ribbein underveis, men det er det verdt!

Temaer