DSC_1908Noe
>

– Fordel å ha fast jobb ved siden av studiene

Ylva Seiff Berge 
19. mars 2018

Ivan-Louis og Andreas studerer på Universitetet i Stavanger og jobber deltid som konsulenter i Bouvet. Det mener de er den beste veien inn i arbeidslivet.

– Å balansere studie og fast jobb går egentlig veldig fint. Jeg har muligheten til å ta meg fri hvis jeg trenger det i eksamensperioder, eller å jobbe mer når jeg har tid til det. Jeg synes det er en stor fordel å ha en relevant jobb ved siden av studiene, sier Andreas.

Ivan-Louis Miranda Husebø og Andreas Kvist har jobbet deltid i Bouvet i nesten et år, der sitter de i et team med konsulenter og jobber med systemene til DFØ. Ved siden av jobben skriver de masteroppgave om hvordan man kan automatisere reiseregninger med kunstig intelligens. 

Kastet ut på dypt vann

– Vi ser at studenter har mye å bidra med, de er veldig lærevillige og de har ofte lært ganske ny teknologi på Universitetet. Andreas og Ivan-Louis jobber med en masteroppgave om maskinlæring. Det er et tema som mange i arbeidslivet ikke kan så mye om enda, sier Magnus Folde Glendrange som er veilederen deres.

YSB-3

I tillegg til at studentene tar med seg ny kompetanse inn i firmaet er det også viktig at de får muligheten til å utvikle seg videre, også når de har fast jobb.

– Studentene har fått mye ansvar helt fra starten og de har tatt mye ansvar selv. Den beste måten å lære noe på er å bli kastet litt ut på dypt vann, men ha god støtte rundt deg og ha lov til å gjøre feil, sier Bjørn Wigdel prosjektleder fra Bouvet for DFØ HR-App prosjektene..

– Lar meg vokse

Andreas og Ivan-Louis ble kjent på universitetet der de skrev bacheloren sin sammen, nå jobber de med masteroppgaven. Da Andreas fikk tilbud om jobb i Bouvet, tok det ikke lang tid før Ivan-Louis bestemte seg for å starte i Bouvet han også. 

– Jeg trives veldig godt i Bouvet, det er et veldig stort mangfold her og jeg har inntrykk av at det er veldig flat struktur, sier Andreas og Ivan-Louis legger til;   

– Når jeg sitter på kontoret med mennesker som har minst fem års erfaring mer enn meg, og jeg er usikker på hva jeg skal gjøre, tar de seg tid til å sette seg ned med meg, forklare og coache meg. Jeg føler at de tar meg med på veien og lar meg vokse som person.

student1ny

Mange IT-studenter i fast jobb

– Det handler om å gi muligheter og trygge rammer der de kan utvikle seg. De skal ikke føle  begrensninger i arbeidet sitt av frykt for å gjøre feil, men heller ta lærdom fra ting som ikke går helt som intensjonen var. Ta et skritt tilbake, jobbe videre med det som er viktigst og så er det min jobb og rettlede dem  og følge opp der de trenger assistanse, sier Bjørn.

I en undersøkelse gjort med avgangskull i 2017, kom det frem at drøyt 80 prosent av IT-studentene fikk jobb før studieslutt. Det er en hard kamp om de unge og nytenkende hodene, men for mange studenter er det viktig å finne en jobb der man har muligheten til å påvirke samfunnet og gjøre verden til et litt bedre sted.

– Drømmen hadde jo vært å lage en løsning som gjør hverdagen bedre for mange mennesker eller som endrer måten vi gjøre ting på, sier Andreas, det er det masteroppgaven til de to studentene går ut på.

DSC_1923Noe copy