AkerBP_Ula_plattform_edited
>

Fikk kunnskap på tvers av avdelinger

Tormod Myrland Aadnesen 
26. juni 2018

Maskinlæring er et satsingsområde i Aker BP. Gjennom et bedriftsinternt introduksjonskurs fra Bouvet fikk medarbeidere fra flere fagområder kunnskap om teknologien.

– Maskinlæring og kunstig intelligens er svært viktig for oss og for en rekke av våre partnerne og leverandører. Vi satser tungt på kunnskap om denne teknologien, og mener dette er viktig også for medarbeidere som kanskje ikke befatter seg med dette til daglig, sier Sigmund Skoge. Han arbeider med teknologi- og digitaliseringsprosjekter i Aker BP.

Se våre kurs i AI og maskinlæring

Sparer tid og penger

Da oljeoperatøren ønsket å gi medarbeidere fra ulike avdelinger en introduksjon til maskinlæring, ble Bouvet Kurs valgt som kursleverandør. Skoge forteller at det tidlig ble klart at et internt kurs i Aker BPs egne lokaler i Stavanger ville være en god løsning.

– Vi har passende lokaler og gode fasiliteter. Derfor er et bedriftsinternt kurs mer praktisk og effektivt enn alternativet, som innebærer reisetid og kostnader til overnatting med mer.  Å invitere kurslederen «hjem» til oss var både enklere og besparende, konstaterer han.

Dr Hesse
Kursleder Dirk Hesse

Gode diskusjoner

Kursdagen hos Aker BP ble ledet av Dirk Hesse. Han har lang erfaring med kunstig intelligens og maskinlæring fra større industriprosjekter samt forskning og undervisning. Skoge beskriver kurslederen som kunnskapsrik og behagelig – og undervisningen som relevant, matnyttig og tilpasset målgruppen.

– Kurslederen benyttet flere eksempler fra offshorenæringen, og derfor var det lett for oss å knytte kursinnholdet til virksomheten vår. I tillegg hadde vi gode diskusjoner hvor deltakerne bidro med ulik kompetanse og erfaring. Dette bidro helt at utbyttet av kurset ble så godt. Så får det bare være at kurslederen ikke rakk å gjennomgå alle foilene sine, smiler han.

aker bp
Camilla Leon VP Technology & Digitalization og Sigmund Skoge Senior Project Engineer