SAP_illustasjon

Fire gratisverktøy som gjør din reise til SAP S/4HANA enklere

Thomas Wilhelmsen 
7. nov. 2019

Det er en jungel av informasjon om hvordan forberede seg og gjøre reisen til SAP S/4HANA for dagens SAP ECC-kunder. I denne artikkelen deler vi informasjon om fire gratisverktøy som vil gjøre reisen enklere for deg som SAP-kunde.

Migrering til SAP S/4HANA er for tiden et hett tema for mange av SAP sine kunder. Det er fortsatt en stund til fristen for oppgradering løper ut og support på dagens SAP ECC 6.0 stopper, men tiden går som kjent fort, og før du vet ordet av det vil det være på høy tid å starte oppgraderingsreisen.

Mye er også sagt og skrevet om tidsaspektet rundt det å migrere/oppgradere til SAP S/4HANA. Erfaringsmessig tar det mellom tre måneder til ett år, men dette avhenger av ambisjonsnivået for oppgraderingen. Det er nemlig flere spørsmål som skal stilles før en oppgradering. For eksempel om du skal du ha ny funksjonalitet? Eller om du kun skal velge utvalgte Fiori apps, der verdien er størst, eller kjøre en teknisk oppgradering for å holde kompleksiteten og risikoen nede? 

Spørsmålene er mange, og det å forstå hvilke verdier SAP S/4HANA kan gi deg og din bedrift, samt hvilke endringer som må gjøres fra din nåværende løsning, kan være komplisert. Det hjelper heller ikke at hver kunde har ulike behov og forutsetninger, og at det finnes utallige kilder til svar om hvordan oppgradere og få det beste ut av den nye versjonen.

Heldigvis finnes det gratisverktøy fra SAP som kan hjelpe deg og din bedrift med svar på viktige spørsmål som vil gjøre selve reisen enklere og mer forståelig.
Under beskriver vi fire av disse verktøyene.

1. SAP Readiness Check for SAP S/4HANA

SAP Readiness Check for SAP S/4HANA er et program du kan kjøre gjennom SAP Solution Manager eller direkte i ditt SAP ERP-system. Selve programmet analyserer fem viktig og kritiske områder:

 1. Vurdering av sizing
  Basert på din nåværende SAP ERP-bruk, vil verktøyet estimere minne og diskplass nødvendig for SAP S/4HANA-databasetabeller.
 2. Analyse av egenutviklet kode 
  Readiness verktøyet gjør en vurdering av all egenutviklet kode i din SAP ERP-implementasjon, inkludert referanser, utvidelser og endringer. Den forteller deretter om din egenutviklede kode er supportert i SAP S/4HANA.
 3. Fiori UX-anbefalinger
  Basert på transaksjonskoder som du benytter i din nåværende SAP ERP-løsning, vil verktøyet foreslå SAP Fiori-applikasjoner som kan gi verdi og øke effektivitet.
 4. Simplification Item check
  Denne delen av verktøyet sammenlikner SAP S/4HANA simplification-databasen mot deres SAP ERP 6-system for å finne ut om det er gjort systemendringer og om disse har noe påvirkning på selve oppgraderingen. Basert på transaksjoner og innhold i tabeller, vil rapporten markere hva som har endret seg i SAP S/4HANA og hvordan disse endringene vil påvirke bedriften.
 5. Business prosessanalyse
  Til slutt sjekker verktøyet de aktiverte businessfunksjonene og eventuelle installerte add-ons for å verifisere om disse er kompatible med SAP S/4HANA. Verktøyet vil her også markere eventuelle utfordringer.
SAP readiness check

2. Business Scenarios Recommendation-rapport

I likhet med Readiness Check-verktøyet, bruker Business Scenarios Recommendation-rapporten (BSR) datagrunnlaget fra ditt nåværende SAP ERP-system til å vurdere mulighetene til SAP S/4HANA. Forskjellen mellom verktøyene er at dette verktøyet går grundigere til verks. Den detaljerte BSR-rapporten trekker frem spesifikke områder hvor det har skjedd endringer eller forbedringer. Den identifiserer områdene der din organisasjon har mulighet til å realisere størst fordeler ved en migrering, og rangerer hvert område basert på hvor relevante de for din bedrift. Som følge av detaljgraden, kan BSR-rapporten være et godt utgangspunkt for utviklingen av ditt business case for SAP S/4HANA.

BSR har også nylig kommet ut med en versjon 2.0. Den nye rapporten gir ytterligere detaljer i analysen, og dermed en enda bedre oversikt. Rapporten generes i eksisterende SAP ERP-miljø og lastes opp på SAP sine websider. Ved opplastingen generes det et dashboard som gir god oversikt over de forskjellige analysene:

sapbsr
Eksempel på BSR-rapport

SAP Roadmap Viewer

De foregående rapportene og verktøyene fokuserer på selve endringene som introduseres i en migrering fra SAP ERP til SAP S/4HANA. Men vel så viktig er det å forstå hvilke nye muligheter som ligger i SAP S/4HANA-plattformen og hvilke planer SAP har for fremtiden. SAP Roadmap Viewer gir deg både en oversikt over ny funksjonalitet i de kommende versjoner for SAP S/4HANA, og identifiserer områder som er relevante for deg med tanke på endringer, oppdateringer eller funksjoner som ikke lenger er supportert i kommende versjoner. Dette underlaget, kombinert med SAP sin standard product roadmap, kan benyttes for å finne den optimale timingen for din migrering til SAP S/4HANA, eller identifisere områder som vil kreve ekstra innsats.

SAP Pathfinder

I likhet med BSR-rapporten vil Pathfinder-rapporten ta utgangspunkt i din bedrifts nåværende SAP-system og de områdene som er tatt i bruk. Ut ifra dette vil den gi dere svar på følgende nøkkelområder:

 • Hvilke nye løsninger fra SAP er mest relevant for din bedrift? Det være seg SAP Fiori-applikasjoner, SAP Business Suite-utvidelser, SAP S/4HANA-scenarioer eller Cloud-utvidelse.
 • Foreligger det et potensiale for å forbedre effekten i din bedrifts businessprosesser? Hvordan scorer dere på disse sammenlignet med andre?
 • Finnes det muligheter for optimalisering av IT-landskapet i din bedrift? Hvordan ligger dere an i forhold til andre selskaper?
 • Kan SAP guide din bedrift til hvordan ytterligere redusere TCO og forbedre effekten for bedriftens business?

Pathfinder-rapporten er ikke kun ment til å brukes ved overgang fra SAP ERP til SAP S/4HANA, den kan også benyttes i oppgradering fra én versjon til en annen, enten i SAP ECC og/eller SAP S/4HANA. SAP pathfinder krever også at du aktiverer Enhanced EarlyWatch for SAP systemet som skal analyseres. Rapporten er også nokså omfattende, og det kan være lurt å få hjelp av en SAP-partner til å gjøre analysen av denne.

Ytterligere verktøy og støtte

Over er det nevnt fire viktige verktøy som kan støtte og hjelpe deg og ditt selskap i migreringen over til SAP S/4HANA. Men det finnes flere. SAP tilbyr også også verktøyet Transformation Navigator, som generelt hjelper SAP-kunder med innovasjon og digitalisering, gjennom blant annet å se på bruk av SAP S/4HANA. 

Programmet SAP S/4HANA Adoption Starter er et annet omfattende program fra SAP der du og din organisasjon blir guidet og fasilitert i analysen av en migrering til SAP S/4HANA. Du kan lese mer om dette programmet her.

Ønsker du flere detaljer når det gjelder overgangen til SAP S/4HANA, hjelp til implementering og analyse av overnevnte rapporter eller er nysgjerrig på hvordan Bouvet kan hjelpe deg videre på veien til SAP S/4HANA? Ta kontakt med Renate Rykkje Thorensen på mail eller telefon:+47 40469445