colosseum_liggende

Fra prosjekt til produkt

Kurs 
5. feb. 2020

Vi er kommet så langt på reisen mot digital transformasjon i dag, at smidighet blir sett på som en nødvendighet alle må ta tak i på en eller annen måte. Smidig, eller agile, er først og fremst en tankegang som kan rigge bedrifter for stadige endringer, kontinuerlig læring og forbedring, og gi konkurransefortrinn i en uforutsigbar og teknologisk disruptiv verden. Et skifte fra å organisere seg rundt prosjekter og i tradisjonelle organisasjonsformer mot et produkt-fokus i stedet, blir relevant for en moderne bedrift. Dette fokuset fører fort med seg endringer i organisasjonsstrukturen, i ledelsesform, i bedriftskulturen og i arbeidsprosesser, og streber mot å sette verdiskaping for sluttbruker i sentrum.

På frokostseminaret presenterte Eivind Lund, Stine Førland og Bettina Tilrem fra Bouvet, tjenestekonseptet Fra Prosjekt til Produkt.
 

stine og bettina

I tillegg fikk vi høre om den norske startup suksessen reMarkable og den smidige transformasjonsreisen de har lagt ut på.

Her er presentasjonen fra frokostseminaret:

 

Ønsker du hjelp med å komme i gang? Ta kontakt med oss

Vil du lære mer? Meld deg på kurset "Hvordan faktisk jobbe Smidig".