1200x628_PW20_Bouvet

Hva blir arven etter Covid-19?

Redaksjonen 
1. des. 2020

Skal vi fortsette med ny og sprek praksis, eller vende tilbake til treg og trygg digitalisering? Det skal direktør digital forretningsutvikling i Innovasjon Norge, Unn Elin Hatlelid, sammen med Mona Skaret, avdelingsleder i Bouvet fortelle mer om på Publicworld 2020

Tekst hentet fra programmet til Publicworld 2020. Les mer og meld deg på her.

I 2020 har vi sett offentlige virksomheter kastet seg rundt for å møte helt nye krav som følge av covid19. Skatteetaten og NAV har laget digital støtte til nye tilskuddsordninger på tilnærmet samme tid som de ellers trenger for å få på plass et mandat. Oslo kommune har rullet ut velferdsteknologi til brukerne i samarbeid med små grunderbedrifter.

Også Innovasjon Norge måtte kaste seg rundt i mars; Kontorene ble stengt og all kundekontakt, rådgivning og opplæringsvirksomhet skulle tilbys digitalt. Rammen for lån og tilskudd til næringslivet ble fordoblet og departementet ønsket ukentlig statusrapport om hvordan pandemien og kompensasjonsordningene treffer behovene til små og store bedrifter i hele landet.

Hvordan gikk Innovasjon Norge fram for å digitalisere kundebehandling og intern samhandling for 750 ansatte i 29 land over natta? Har de klart å levere på haste-oppdragene uten å sette alle andre viktige oppgaver og digitaliseringsløp på hold? Hva ville vært annerledes om de ikke allerede hadde gjort grunnjobben med å lage felles informasjonsmodell, skyplattform og moderne IT infrastruktur? Unn Elin og Mona vil også diskutere om pandemien har vist at offentlige virksomheter er bedre på innovasjon enn sitt rykte. Og i så fall, hvordan kan vi unngå at alle vender tilbake til gammel, treg og trygg praksis når vi etter hvert skal over til en ny normal?

Unn Elin Hatlelid har stått i spissen for digitaliseringen av Innovasjon Norge siden 2013. Hun har 20 års erfaring med IT og digitalisering fra offentlig sektor og bank/finans. Unn Elin har en master of management og utdannning i psykologi, økonomi og ledelse. I 2020 ble hun kåret til en av Norges femti fremste tech-kvinner av Abelia og kvinnenettverket Oda.

Mona Skaret er avdelingsleder i Bouvet. Hun har 25 års erfaring med ledelse, innovasjon og digitalisering i privat og offentlig sektor. Før hun kom til Bouvet i 2020, har hun hatt ulike roller som toppleder, forsker og prosjektleder i SINTEF, Kunnskapsdepartementet, Sopra Steria og Innovasjon Norge. Hun brenner for å lykkes med mer radikal innovasjon på tvers av nivå og sektorer.

Les mer og meld deg på her.

1200x628_PW20_Bouvet.jpg