Glad bruker
>

Hva er tjenestedesign 2.0?

Trude Hole 
4. sep. 2018

På NOKIOS 2017 holdt jeg denne presentasjonen hvor jeg prøver meg på en definisjon av tjenestedesign 2.0.

I presentasjonen la jeg vekt på de problemstillinger som er knyttet til 1.0 når det gjelder organisasjon og ledelsesforankring og prøver meg på en definisjon av tjenestedesign 2.0. Definisjonen er eksemplifisert med to prosjekter: Statens Innkrevingssentral og deres digitale transformasjon fra 2010 og frem til nå og NAVs lansering av den digitale dagpengesøknaden.

Nedenfor er videoen fra NOKIOS. Videoen inneholder også foredragene til Aksel Sponås fra NAV og Trine Lind fra Oslo kommune. 

Her er presentasjonen: