Kollegaer posere sammen

I dag lanseres Altinn i ny drakt

Ylva Seiff Berge 
11. nov. 2017

Et nytt og mer levende design på altinn.no skal gjøre det enklere for deg og meg å løse oppgavene våre.

– Å lage et enklere Altinn har vært utfordrende, men enormt spennende. Jeg er veldig takknemlig for å ha fått være med gjennom hele prosessen sammen med mange dyktige mennesker, sier Marianne Røsvik fra Olavstoppen. 

Ny og forenklet

Merkevaren Altinn står sterkt og er en godt forankret portal i Norge. Likevel fremstod den tidligere som utdatert og lite moderne. Det var nødvendig å gjøre noen grep. Med mål om å gjøre det enklere for innbyggere og næringsliv å bruke portalen, ville Altinn og Brønnøysundregistrene starte et designprosjekt for å etablere et nytt design både for Informasjonsportalen og Sluttbrukerløsningen. 

– Revitalisering og forenkling av Altinn setter brukeren først. Innbyggere og næringsliv vil oppleve Altinn som en helhetlig portal med et moderne uttrykk og enklere navigasjon. I tillegg vil Altinn være mer brukervennlig og tilgjengelig for alle på mobile enheter, sier Jørn Høiland fra Bouvet.

DSC_0362Noe

Nytt design

Med en ny designprofil, søkeoptimalisering og bedre brukeropplevelse, er det nå lettere for brukerne våre å finne frem til den informasjonen og tjenestene de er ute etter. For å sikre helhetlige brukeropplevelser på tvers av ulike bakenforliggende systemer, ble det besluttet å etablere et felles designsystem. Det nye designsystemet skal inspirere til god interaksjonsdesign og gjenbruk, forenkle arbeidsflyten og opprettholde identiteten.

– Det er fortsatt samme informasjonen som ligger der, men nå er den omstrukturert og det er enklere å navigere seg frem i løsningen. Samtidig har vi endret litt på språket sånn at det blir mindre byråkratisk og mer forståelig, sier Lars Vegard Bachmann nettredaktør og kommunikasjonsrådgiver i Altinn.

DSC_0419Noe

Bouvet

Bouvet har vært leverandør av Informasjonsportalen, som er den første siden man kommer til når man går inn på altinn.no, før man logger seg inn. Vi har stått for interaksjonsdesign, brukertesting og teknisk implementering. Mens Olavstoppen har stått for designsystemet.

–  Bouvet har vært faglig dyktige og veldig fleksible å forholde seg til. Dette startet som et prosjekt som bare var halvdefinert, med en god dialog fram og tilbake har vi kommet frem til gode løsninger, sier Lars Vegard Bachmann

DSC_0338Noe