Innovasjon og bærekraft

Norske virksomheter har blitt gode på å sette seg bærekraftsmål og lage strategier, men mange sliter med hvordan de skal jobbe med bærekraft i praksis. Bouvets kurs i Innovasjon og bærekraft skal gi inspirasjon, metoder og verktøy for å komme over kneika. Første kurs ble gjennomført til stor begeistring blant deltakerne.

Publisert:

22. mars 2023

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Klimaendringene forteller oss at vi ikke kan fortsette som før. Med The European Green Deal har EU satt seg mål om å bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050. For at vi skal komme dit må mange bedrifter ta grep. De må justere sine langsiktige strategier, revurdere investeringsplaner og bruken av råvarer, rydde opp i forsyningskjeder, og ikke minst være åpne om hvordan de gjør det. 

–Vi kan se på reguleringene som kommer som begrensninger, eller som et mulighetsrom for innovasjon som både er bra for business og planeten. I vårt kurs er det sistnevnte som står i fokus, sier Tone Dalen, seniorkonsulent, kursholder og primus motor for det nye kurset i Bouvets regi.

Et tverrfaglig kurs

Så hvordan tenke nytt? Nøkkelordet er tverrfaglighet. I kurset Innovasjon og bærekraft får deltakerne lære metoder, verktøy og tankesett fra tjenestedesign, teknologi, forretningsutvikling, endringsledelse og adferdspsykologi (nudging). 

–Vi var opptatt av å få inn et helhetlig perspektiv på bærekraftsarbeidet, forteller Marianne Heggenhougen, tjenestedesigner i Bouvet og ansvarlig for delen om sirkulærøkonomi i kurset. - Metoder fra designfaget er ypperlige for å forstå brukerbehov og sette brukeren i sentrum for innovasjonsprosessen. Når vi i tillegg bruker sirkulærøkonomi og nudging som rammer for idé og forretningsutviklingen, lærer deltakerne å tenke nytt om hvordan de kan møte behov på innovative måter som også tar vare på ressursene, fortsetter hun. 

kurs innovasjon1.jpg

Ikke bare business as usual

Mange virksomheter er i en situasjon der lønnsomheten er god, med fotavtrykket negativt. Da kan det oppleves ekstra utfordrende å legge om. I kurset får deltakerne en innføring i Flourishing business canvas, et strategiverktøy som hjelper en å designe bærekraft inn i forretningsmodellen og sørge for at bedriften både er økonomisk og bra for samfunnet og miljø. – Når vi likestiller økonomiske gevinster med miljø- og samfunnsgevinster skjer det noe med virksomhetens tankesett, og det kan åpne for helt nye muligheter, forteller Christer Grønnslett, kursholder og forretningsdesigner i Bouvet.

Folka først

Bærekraftig omstilling åpner opp for nye måter å jobbe på. Samtidig kan det være krevende å innføre endringer og nye prosesser i en organisasjon.

–Det er ikke prosjektene i seg selv som skaper resultatene, det er det menneskene som gjør, forteller Karianne Tandberg, endringsleder i Bouvet, som har ansvar for delen om endringsledelse i kurset. Innovasjon drukner fort i den daglige driften. Derfor er det lurt å jobbe parallelt med hvordan man får med seg folka i virksomheten når en jobber frem nye bærekraftige prosesser og konsepter. 

Teknologi som muliggjører -og trussel

Digitalisering er en viktig driver i det grønne skiftet. Samtidig kan teknologi virke både komplisert og avskrekkende. I kurset får deltakerne en introduksjon til ulike teknologier og hva disse kan tilføre.

–Teknologi gir fantastiske muligheter for å nå bærekraftsmålene, samtidig er vi opptatte av digitalt samfunnsansvar. Ikke all teknologi er grønn, og det er mange grep vi kan ta for å velge smart på dette feltet. I kurset belyser vi begge deler, forteller Ole Kristian Nystrøm, agile coach og rådgiver i Bouvet. Han er i tillegg ansvarlig for delen om delen om smidig arbeidsmetodikk, som gir tips til hvordan en kan sette opp en god struktur mål og resultatmål som gjør at bærekrafts arbeidet drives fremover.

Kurs innovasjon2.jpg

Hektisk, men gøy!

Det er med andre ord mye deltakerne skal gjennom på to dager. For å gjøre det enklere å lære metodene og verktøyene er kurset bygget opp rundt en gjennomgående case. På den måten blir det en fin balanse mellom teori og praktisk arbeid, og det blir enklere å huske alt en har gått gjennom i etterkant.  Dette kan kursdeltaker Anders Marstrander, produkteier i NAV IT, bekrefte.

–Det å ha en case var egentlig ganske essensielt for at det skulle fungere. Det gjorde det enklere å henge de ulike fagområdene opp på knagger som det er mulig å relatere til, forteller han. 

–Vår ambisjon er å gi deltakerne en smakebit på flere fagfelt som kan bidra til bærekraftsarbeidet, sier Tone Dalen. På den måten får de et overblikk, og kan selv bestemme hva de ønsker å gå mer i dybden på etter hvert. - Etter dag to håper vi at deltakerne er skikkelig gira på å gå i gang med det praktiske bærekraftsarbeidet når de er tilbake på jobb, sier Tone engasjert.

Line Kristine Moen Larsen, Kultur & bærekraftansvarlig i NAF, var svært fornøyd med kurset og likte spesielt godt den faglige miksen.

–Det var to veldig inspirerende dager hvor jeg fikk konkretisert en kompleks problemstilling mange av oss prøver å knekke koden på. Kurset har en fin miks av tverrfaglig innhold, og det var fint å kunne øve seg på å bruke metodikken rett i etterkant av teoretisk gjennomgang, forteller Lise.


Nytt kurs i innovasjon og grønn omstilling 12.-14. februar 2024
 

Illustrasjon_kurs_bærekraft.jpg


Lær hvordan du kan jobbe praktisk og strategisk med innovasjon og bærekraft i din virksomhet med metoder, verktøy og tankesett fra tjenestedesign, teknologiutvikling, forretningsutvikling, endringsledelse og adferdspsykologi (nudging). 
Les mer om kurset her

Tone og co har snekret sammen et helstøpt opplegg, med solid faglig forankring og praktiske oppgaver som gjør at teorien sitter bedre. Gode og reflekterende diskusjoner med øvrige deltakere i gruppeoppgaver som utfordret tankene.
Jeg vender ofte inspirert hjem fra kurs, men denne gangen har jeg også med nyttige verktøy som jeg vet jeg vil få bruk for hjemme i Trainor. Tankevirksomheten startet allerede på toget hjemover.
Kurset anbefales på det varmeste!

Lurer du på noe? Ta kontakt

Carl Christian Grøndahl
Avdelingsleder
Tone Dalen
Tjenestedesigner / forretningsdesigner i Bouvet
Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs