debatthires
>

Innovasjonsdebatten på Arendalsuka: Slik skal Norge AS holde hodet over vann med en innovasjonstakt på høygir

Sverre Hurum 
9. aug. 2018

Her forklarer jeg hvorfor Bouvet inviterer Høyre og Arbeiderpartiet til debatt under Arendalsuka 2018: Vi beveger oss for sakte! I Norge har vi alt vi trenger for å hevde oss i en verden med rekordrask digitalisering og sylskarp konkurranse. Til tross for dette opplever vi ofte at offentlig sektor har for lite handlingsrom, lav risikovilje og et system for anskaffelser som jobber mot dem selv. Det finnes lyspunkter, men vi etterlyser overordnede incentiver som gjør at offentlig og privat sektor trekker i samme retning

I 2018 møter vi omstilling, automatisering og digitalisering i hele samfunnet. Som en samarbeidspartner for landets største private og offentlig aktører, står vi i Bouvet midt oppi denne transformasjonen. Dessverre opplever vi en offentlig sektor som ønsker, men sliter med å skape nye løsninger og ta i bruk ny teknologi. Det gjør at vi som nasjon risikerer å tape innovasjonskappløpet på det globale markedet.

Vi inviterer Arbeiderpartiet og Høyre til debatt om dette på Arendalsuka 2018 (Onsdag 15.8 klokken 10:00 på Madam Reiersen, Se link). Anders Spilling fra Vinmonopolet bidrar med innsikt i deres innovative leverandørsamarbeid. I avsnittene under deler jeg hovedpoengene mine med deg.

debatthires

Kompliserte anskaffelsesregimer

Rapporten «It i praksis 2018» oppgir at et komplisert anskaffelsesregime er et vesentlig hinder for innovasjon i offentlig sektor. Vi opplever samtidig at manglende modenhet bidrar til at mange velger konservative løsninger.

Det mangler ikke på vilje til forbedring i offentlig sektor. Vi møter daglig ansatte og hele organisasjoner som stadig jakter på nye og bedre løsninger. Utfordringen er at disse ofte bremses av et snevert handlingsrom. Her har norske politikere en jobb å gjøre. Offentlige organisasjoner og institusjoner er nødt til å få friere rammer dersom de skal kunne bidra et konkurransedyktig Norge AS.

Vi ser ofte at anbud der kravene er definert uten å involvere de som kjenner mulighetene best, ender opp med løsninger som er i utakt med behovene allerede den dagen de tas i bruk. DIFIS «program for innovative anskaffelser» er et skritt i riktig retning. Dette programmet har allerede resultert i gode kostnadseffektive løsninger ved å tilrettelegge for et tverrfaglig samarbeid med leverandørene. Ja til mer av dette! Dog vil ikke DIFIs initiativ løse problemet alene.

Manglende kompetanse

For å lykkes i innovasjonskappløpet er det også viktig at lederne besitter riktig kompetanse. Uten den er det umulig å identifisere, ta i bruk nye muligheter og utvikle organisasjonen i riktig retning. I «IT i praksis 2018» leser vi at kommunene selv påpeker manglende kompetanse som en økende utfordring. Dette er også en gjennomgripende problemstilling i hele digitaliseringsdebatten.

Ledere i offentlig sektor har et særskilt ansvar for kvaliteten på tjenestene som leveres til fellesskapet. Riktig kompetanse vil skape trygghet til å ta kalkulerte risiki som er nødvendige for å «vinne» innovasjonskappløpet. Jeg vil gå så langt som å si at innovasjonskompetanse er avgjørende for enhver offentlig leder i arbeidet med å holde organisasjonen levedyktig.

Tre råd på veien

Vi foreslår at norske etater i økt grad får påvirke sine egne rammebetingelser. Videre bør det etableres incentivordninger som fremmer offentlig/privat samarbeid. Helt til slutt utfordrer jeg til en debatt om hvordan vi sammen sikrer innovasjon gjennom å øke kompetansen i offentlig sektor.