kvinner smiler foran pc
>

Integrasjonsproblemer i helse Norge

Ylva Seiff Berge 
19. des. 2017

– Man kan utvikle så mange fancy apper og systemer som man bare vil, men man kommer ikke langt hvis systemene ikke snakker sammen, sier Karina Øverland Haugen.

Karina begynte i Bouvet den første august i år og ble sendt rett ut til sitt første prosjekt i Bergen kommune som konsulent. Før Bouvet fordypet hun seg i helse IKT, med spesielt fokus på integrasjonsproblemer.

Integrasjonsbuss

Den økende digitaliseringen av helsetjenestene krever at informasjonen i de elektroniske pasientjournalene er strukturert og tilgjengelige når behovet er der. Dagens mangel på en felles standard for datastruktur og datautveksling medfører at systemene og applikasjonene har problemer med å snakke sammen. Det påvirker helsevesenet negativt og kan være kritisk for pasientene 

– Jeg ville fordype meg i helse IKT, fordi jeg så at det var mye tungvint integrering og komplekse systemer som ikke snakket sammen. Jeg ville se på muligheten for å bruke en intergasjonsbuss, der all informasjonen går via bussen som deretter videresender informasjonen videre til rett system. På den måten tok vi bort den komplekse strukturen bak, sier Karina.

Data som betyr noe                                          

Ved å forenkle og ta bort den komplisere strukturen vil dataen bli enklere og bruke og strukturere. I forskningsprosjektet ville hun evaluere og vurdere gevinstene med en tjenestearkitektur som bruker en kjent datautvekslingsstandard, HL7 FHIR, som en integrasjonsbuss mellom klientapplikasjoner og bakenforliggende e-helsesystemer.

– Jeg liker å jobbe med helsedata, det gir en verdi å jobbe med noe som påvirker alle som er i helsesystemet og noe som kan gjøre hverdagen til mennesker enklere. Jeg hadde endel erfaring innen temaet før jeg begynte med oppgaven og jeg opplevde at mangel på data kunne være kritisk for pasientene, sier Karina.

DSC_9254Noe

En generell løsning

– Da vi så på hva som fantes innenfor integrasjon i helsesektoren i dag fant vi to standarder som var veldig interessante på hver sin måte. Den ene er hvordan dataen blir strukturert (openEHR) og den andre er hvordan dataen blir delt (HL7 FHIR), sier Karina.

Resultatet av undersøkelsen viste atintegreringsbussen tilbyr et grensesnitt basert på REST spesifikasjonen som isolerer den komplekse dokumentstrukturen til openEHR. Ved hjelp av profilering av FHIR ressursene kunne de konvertere de obligatoriske datapunktene i openEHR arketypene over til tilhørende datapunkter i FHIR ressurser uten store problemer.

Kan brukes i kommunen

– Jeg synes det har vært gøy å jobbe med oppgaven, spesielt med tanke på integrasjon, det er jo også det jeg jobber med i kommunen i dag, sier Karina.

Hun legger også vekt på at det er et generelt problem i alle sektorer at systemer ikke snakker sammen. Nå har hun sett verdien av det i helsesystemet og nå er hun klar til å ta den nye kunnskapen med seg inn i arbeidet i Bergen kommune. 

Interesserer du deg for helsedata og integrasjon, les hele masteroppgaven til Karina her:

http://bora.uib.no/handle/1956/16951