it-trans-blogg
IT-Trans Karlsruhe
>

IT-Trans 2018 Karlsruhe

Kristian Ekle 
12. april 2018

IT-Trans er en av de største konferansene innenfor datasystemer og it-løsninger for kollektivtransport. Her møtes aktører fra hele verden for å dele, diskutere og skape nye IT-løsninger. På agendaen i år var blant annet e-ticketing, API-økonomi og open data, on-demand travel og Mobility as a Service (MAAS), samt autonomous mobility solutions.

Med over 6000 deltagere i form av CEOs, ingeniører, eksperter og konsulenter fra 60 ulike nasjonaliteter får man innsyn i hvordan flere av verdens store byer løser transport ved hjelp av it-systemer.

Konferansen er delt inn i to hovedseksjoner; foredrag og messe. Foredragene var inndelt etter tema, som gikk i flere parallelle løp. En sesjon inneholdt 4 foredrag fra transporttilbydere eller it-leverandører, og ble avsluttet med en paneldiskusjon hvor deltakerne kunne stille spørsmål. Til sammen var det omtrent 47 timer med innhold fordelt på 159 foredragsholdere.

it-trans-blogg1.png
IT-Trans Foredrag

Høydepunkter fra foredragene:

OPEN SOURCE AND OPEN SYSTEMS

I foredragsesjonen snakket Philippe Vappereau (Calypso), Pieter Colpaert (Smart Flanders Program), Giles Bailey (TravelSpirit) og Annalisa Nuovo (ATM, Milan) om digitalisering og åpne data. Foredraget gikk ut på hvordan man kan bevege seg mellom transporttilbydere på en sømløs måte, og hvordan planleggingsverktøy integreres mot flere ruteplaner slik at sluttbrukeren får nødvendig informasjon for å benytte seg av transporttilbudene.

Diskusjonen gikk bl.a. ut på hvor mye ekstra kostnad en transporttilbyder burde ta på seg for å dekke behovet for åpne data.

INTEGRATED MOBILITY SOLUTIONS: MAAS AND MORE

Mobility as a Service (MaaS) er et hett tema i transportbransjen for tiden. MaaS går ut på at alle tilgjengelige typer transport vises for sluttbrukeren i sanntid fra ønsket posisjon til destinasjon. Dette gir brukeren fleksibilitet og valgmuligheter. Transportmetodene kan inneholde alt fra tog til ride-sharing og sykkelleie (slik som Oslobysykkel). I foredraget snakket Reihard Birke (GmbH), Thomas Friderich (GmbH), Carme Fàbregas (Autoritat del Transport Metropolità) og Xavier Aymonod (Transdev France).

I diskusjonen var det fokus på eierskap, åpne data og businessmodeller. Samtidig ble det kastet lys på at en fremtid med autonome kjøretøy og MaaS vil komme.

it-trans-blogg2
IT-Trans Messe

Messen inneholdt 260 stands fordelt på 15 000 kvadratmeter. Her fant man små og store bedrifter som presenterte digitale løsninger for fremtidens kollektivtransport. Visjonen var variert; noen fokuserte på hardware, sensorer og IoT for å løse problematikk som passasjertelling, dynamiske skilt eller touch display for transportførere. Andre viste store systemer for å generere optimal ruteplan, allokere kjøretøy i trafikk og vaktplanlegging.

I tillegg til stands var det "marked update "områder hvor de forskjellige leverandørene kunne presentere sine løsninger og innovasjoner.

Høydepunkter fra messen: 
 
OPTIMALISERING 

Flere av messens største stands besto av leverandører av totalsystemer for beslutningstøtte og planer. Driften av kollektivtransport dreier seg i høy grad av planlegging. Ruteløp, ruteplan, dispatching av vogner til rute, mannskapsplanlegging og vedlikehold må planlegges optimalt og re-kalkuleres ved avvik. Systemene presentert var ofte organisert i moduler, hvor hver modul håndterer en type planlegging. Sammen utgjør modulene et system som kan gi beslutningstøtte for omtrent alle ledd i driften av et kollektivtransportsystem. I bunnen av dette systemet ligger raske optimaliseringsmotorer som kalkulerer planer flere måneder frem i tid. 
 
IOT 

Det var mye snakk om behovet for sanntidsdata. Sanntidsdata kan bl.a. brukes til å analysere og detektere avvik eller plutselige økninger i transportbehov. Dette behovet dekkes av sensorer, og disse skal gjerne være smarte. På messen var det flere som presenterte smarte sensorer for passasjertelling, kundebevegelser og heatmaps.  
 
E-BUSSER 

På kort sikt vil flere av verdens transporttilbydere fase over fra fossilt brensel til e-busser. Bakgrunnen for dette er ofte nye miljøregler. På IT-trans var det mye fokus på hvordan denne overgangen skulle gjennomføres på en smidig måte. E-busser har fortsatt en del begrensninger når det gjelder batterikapasitet og distanse. I søkelyset var bl.a. hvordan man skal bygge ruter som er korte nok til å kunne kjøres av e-busser, men samtidig dekker transportbehovet. I tillegg må nye laderutiner inkluderes i depot- og ruteplaner.
 
AUTONOME KJØRETØY 

Man kan ikke snakke om fremtidens transport uten å nevne autonome kjøretøy, og IT-trans var inget unntak. På konferansen viste AmoTech en selvkjørende buss som deltakere kunne prøve. I inngangshallen var det en utstilling av Volocopter, et el-drevet autonomt helikopter. Visjonen bak helikopteret er at det kan bestilles "on demand", lignende Ubers løsning. 

it-trans-blogg3_2
Volocopter - Autonom luft-taxi

it-trans-blogg3_1
Selvkjørende buss fra AmoTech

IT-Trans var en interessant og lærerik pekepinn på hvor transportbransjen ser seg selv i fremtiden. Om man skal tolke pulsen på konferansen, kan man forvente seg innovasjoner som mobility as a service, AI og autonome kjøretøy i en ikke så fjern fremtid. 

Temaer