20180502_150053386_iOS
>

KubeCon 2018

Frode Hus,  Jonas Peter Sørensen 
7. mai 2018

Drøm: Hva om enterprise software kunne vært agil, effektiv og skalerbar?

I forbindelse med Statoil's nye prosjekt "Make developers happy" eller Statoil Application Platform as a Service (mer fengende navn kommer etterhvert) så kastet vi oss ut av Norge og dro til København for årets KubeCon som da er en konferanse som omhandler Kubernetes og alle vennene.

En stk lykkelig Statoil-ansatt fikk seg RedHat.. ehh.. hatt

Kubernetes for n00bs:

  • Distribuering av kontainere på en logisk og effektiv måte
  • Kjapp skalering opp og ned etter behov på enkelt vis
  • Monitorerer og passer på at applikasjonene er friske og kjører
  • Gi deg makt over hva som skjer uten at du må mikrostyre alt.

Konferansen drives av CNCF som tar cloud native open source prosjekter inn under sine vinger - se hele landskapet her. Som en liten sidekommentar kan det nevnes at konferansen føles litt ung da teknologien ganske ny og sesjonene føles mer som "slik gjorde vi det" og ikke "best practice". Flere prosjekter overlapper hverandre og er i sandkasse og inkubasjons fasene i CNCF frem til de stabiliseres og tas mer i bruk av sluttbrukere.

Nå som Kubernetes har bestått eksamen og er uteksaminert fra CNCF (per nå er den helt alene i denne kategorien) så er det veldig åpenbart at fokuset er på å stabilisere og sikre plattformen. Svært mange sesjoner gikk på sikkerhet ikke bare inni kontaineren, men også kommunikasjonen mellom dem og autentisering. Her nevnes initiativer og produkter som SPIFFE & SPIRE, Istio og gVisor.

Et annet fokus var et stort utvalg av måter å gjøre verden lettere for både utviklere og DevOps innenfor CI/CD - her virker det som alle er litt i startgropen og prøver seg frem. Den tradisjonelle modellen er moden for å skiftes ut og moderniseres. Eksempler her er GitKube, Jenkins-XSpinnaker, Brigade og Draft.

Offentlige etater er godt representert - her et lite utvalg med MET og Skatteetaten

Hvis dette er et tema som virker veldig nytt og ukjent så er nær sagt alle selskap over en viss størrelse i startfasen eller godt i gang med å ta dette i bruk. CERN, for eksempel, kjører 210 Kubernetes clusters, 4.300 prosjekter kjørende, 250 Petabytes og 320.000 CPU cores.

Overraskende for noen, kanskje, så er ikke offentlig IT den dinosauren man skulle tro - 22++ etater (NAV, Skatteetaten, NRK, Husbanken, Norsk Tipping, Brønnøysund, Nasjonalbiblioteket, Statens Vegvesen, Tolldirektoratet, Politiet, SSB, Lånekassa, Statens Pensjonskasse, HelseIKT, Statkraft, Entur, MET, USIT, Mattilsynet, Difi, osv) er godt igang med å kjøre applikasjonene sine på Kubernetes.

Hvis det er èn ting som var veldig åpenbart på denne konferansen er at det mangler nok folk med denne kompetansen:

"We're hiring" er overalt - på veggen, i presentasjoner og klistermerker på badges.
En siste beskjed fra Alexis Richardson - chairman of TOC for CNCF