Monica_Nokios
>

Kunsten å snu et tankskip. Hvordan lykkes med digitalisering og bærekraftig vekst og utvikling

Monica Mathiessen 
5. nov. 2019

På Nokios 2019 holdt jeg et foredrag hvor målet var å dele og kommentere på funn i den nylige rapporten vi har utarbeidet: "Digitalisering for å fremme bærekraftig vekst og utvikling".

Mange statlige og private virksomheter og kommuner skal i gang med omfattende digitaliserings- og bærekraftprosjekter, eller ønsker å forbedre eksisterende prosesser. En fellesnevner er ofte usikkerhet om hvordan de skal lykkes med denne endringsreisen.
Bouvet har utarbeidet en rapport som tar for seg hvordan flere av landets største virksomheter ser på og jobber med digitalisering og bærekraftig vekst og utvikling. Dette foredraget deler og kommenterer de beste tipsene og erfaringene fra ledere som er godt i gang med dette i sine virksomheter.

Her er link til rapporten

Hva kreves av forberedelser for å komme i gang, hvilke utfordringer og muligheter har de møtt, og hvordan er disse løst, er noen av temaene som blir tatt opp.

Se presentasjonen her:

Monica_presenterer_Nokios