svein kvinnsland1
>

Kursleder med prosjekter på si´

Tormod Myrland Aadnesen 
6. des. 2017

Vår nye kursleder Svein Kvinnsland er en ekte prosjektnerd. Men i pausene slår han gjerne av en prat om loppis og hjemmebrygget øl.

Bli bedre kjent med Svein

I Bouvet Kurs er vi så heldige at mange prosjektledere velger oss når de vil ha ny kunnskap eller trenger sertifisering i faget sitt. Det kan vi takke våre dyktige kursledere for. Det nyeste skuddet på stammen er Svein Kvinnsland, som siden mai i år har undervist i PRINCE2, Prosjektveiviseren og generell prosjektledelse. Vi slo av en prat for å bli bedre kjent.

 – Hvilken bakgrunn har du?

– Jeg begynte å jobbe som prosjektleder rundt 1992, og har altså vært et prosjektmenneske i 25 av mine 51 år. I 2010 begynte jeg å holde kurs i prosjektledelse, men i perioder jobber jeg fremdeles med faget i praksis. De siste årene har jeg vært involvert i alt fra ganske små prosjekter til prosjekter i milliardklassen. Det går mye i AV (lyd og bilde) IT-, bygge- og endringsprosjekter – og kombinasjoner av disse.

 

– Hva er det du liker ved å jobbe «i felt»?

– At jeg på den måten holder meg oppdatert på utviklingen i faget og får innblikk i konkrete problemstillinger. Det bidrar til at jeg kjenner meg igjen i kursdeltakernes hverdag. Å holde kurs ut fra en akademisk og ideell tilnærming, gir etter mitt syn dårlig læring. Prosjektledelse er et praktisk fag, og derfor baserer jeg mye av undervisningen på konkrete hverdagslige problemstillinger.

 

– Hvordan vil du beskrive utviklingen i prosjektlederfaget?

– Det er ikke så lenge siden prosjekter besto av fastlagte planer helt ned på detaljnivå laget i tidligfase. Når kart og terreng ikke stemte, var det lite rom for endring og justering underveis. Nå er endring en viktig faktor, for ikke å si en forutsetning i prosjekter. Faget har tatt opp i seg at løsninger ofte må tilpasses underveis, ikke minst når ulike fagfelt møtes. I takt med dette har metodikken endret seg. For eksempel omfavner PRINCE2 endring som en driver i prosjekter, og forenkler samarbeid på tvers av fag og organisasjoner.

 

– Hva er du spesielt opptatt av å formidle til kursdeltakere?  

– Jeg legger vekt på at deltakerne skal gå herfra med en god rolleforståelse og et solid grunnlag for å ta beslutninger, også av den vanskelige sorten. En viktig side av dette er at folk skal kunne føle seg trygge, også på at ting ikke alltid går som planlagt. Feil skjer – og det er lov å gjøre dem. I tillegg: Endring er normalt og ingenting å være redd for. Og til slutt skal det sies at det selvsagt er viktig å bidra til at folk står på eksamen. Og det gjør de – bank i bordet.


– Når du ikke jobber med prosjektledelse, da? Har du andre interesser?

– Absolutt! Jeg har familie, og bruker en del tid på vervet som ansvarlig for loppemarkedene barnas skolekorps arrangerer. I tillegg driver jeg mitt eget mikrobryggeri hjemme på vaskerommet. Jeg har holdt på i mer enn 15 år og liker stadig å prøve meg på nye oppskrifter. Når jeg tenker meg om, kan vel både loppis og hjemmebrygg sies å være prosjektarbeid. Så mye for andre interesser ….
 

– Hvordan har møtet med Bouvet og våre kursdeltakere artet seg?

– Jeg opplever Bouvet som en profesjonell aktør og kurstilbyder. Samarbeidet med Bouvet går knirkefritt, både når det gjelder å utvikle og markedsføre kurs. Vi har en god uformell tone som gjør det lett finne gode løsninger. Kursdeltakerne er en sammensatt gruppe som er mindre «IT-tung« enn jeg forventet. Dette skaper veldig god dynamikk på kursene, hvor det blir fine diskusjoner basert på eksempler fra deltakernes hverdag.

 Kurs i prosjektledelse:

Hvordan lykkes som prosjektleder
Prosjektledelse i praksis med PRINCE2®
PRINCE2® Foundation
PRINCE2® Practitioner
Innføring i Prosjektveiviseren
Certified Scrum Master CSM
Certified Scrum Product Owner CSPO

Temaer