Lettmelk
>

Leken læring på melkekartonger

Renate Kristiansen 
5. sep. 2018

TINE har siden 70-tallet levert skolemelk til elever i skolen. Bouvet har sammen med Matematikksenteret og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet illustrert og designet melkekartonger som skal fremme læring om matematikk, mat helse og fysisk aktivitet.

Målgruppe for produktene er elever i 5.-7. klasse og det var viktig å undersøke hva de unge oppfattet som attraktivt og morsomt. Det ble derfor utviklet et moodboard med eksempel på ulike design og illustrasjoner som ble vist representanter fra målgruppen. Innsikten herfra ble brukt videre i illustrasjon-, layout og designprosessen.

Bouvet fasiliterte idéworkshoper med alle aktørene som var med i arbeidsgruppen (TINE, Matematikksenteret, Senter for mat, helse og fysisk aktivitet) hvor formålet var å utvikle oppgaver som egnet seg for formatet og passet målgruppen. Totalt ble det designet ca 35 ulike kartongdesign, og her er ett av designene: 

0c98c844-c681-44c1-a982-9184a7339f98De første kartongene skal være klare til skolestart, og prosessen med å tappe melk er i full gang. TINE og sentrene har laget en egen kommunikasjonsplan rundt lanseringen, og i den forbindelse skal de komme innom Bouvets lokaler og filme designerne in action.

Fra Bouvet har Irene Holmen Skanke og Ingrid Ødegaard jobbet med illustrasjon og design, mens Trude Arntsen har jobbet som fasilitator, prosess og prosjektleder.