deltagerlogo.arendal.png

Arendalsukaer en viktig arena for å fremme viktige saker i krysningspunktet mellom samfunn og teknologi. Vi ser i år frem til å rette søkelyset mot personvernutfordringer i skolen under Arendalsuka fra 16. til 20. august. Vi lanserer i år en ny rapport og inviterer til debatt om personvernet i skolen under Arendalsuka. Men vi er også deltagende i andre samtaler innen digitalisering. 

Her kan du lese mer om alle våre bidrag under Arendalsuka. Du kan delta på arrangementene våre både fysisk og digitalt.  

 

PERSONVERN I SKOLEN: HVA BØR GJØRES?

 

Untitled-3-03.png

 

Arrangør: Bouvet Norge AS

Dag: Tirsdag 17/8 2021 10:00 - 11:00

Arrangementstype: Debatt

Sted: Castelle og digitalt

 

Skolen har blitt kræsj-digitalisert under koronaen. Det svømmer over av nye digitale læringsverktøy og mange skoler har utvist en fantastisk kreativitet. Samtidig er Bouvet bekymret for personvernet til lærere og barn. Vi har derfor gjennomført en omfattende kvalitativ undersøkelse om status på personvern i skolen. Rapporten lanseres rett før Arendalsuka. Nå tar vi debatten om konsekvensene av kræsj-digitaliseringen av skolen, og ser på løsninger
 
 

Hvilke utfordringer møter lærere, skoleeiere og rektorer når de skal håndtere barnas personopplysninger?

Er det på tide å dra i bremsen for å sikre at ikke personopplysninger om elever blir misbrukt, eller er det noen skoler som er for strenge i møte med nye apper og digitale tjenester?

Må lærerutdanning, skoleforvaltningen og metodefriheten i skolen endres som en konsekvens av digitaliseringen?

 

Faglig del

Hovedfunnene i rapporten blir presentert av Simen Sommerfeldt, og vi får kommentarer fra Bjørn Erik Thon, Christian Sørbye-Larsen og Steffen Handal. 

Politisk del

Bjørn Erik Thon blir med Sommerfeldt videre i panelsamtalen, der vi får med oss Mathilde Tybring-Gjedde og Tonje Brenna. Vi har et spennende stortingsvalg foran oss, og vi er interessert i å forstå hva de ledende partiene tenker de kan gjøre for å hjelpe skoleverket med disse utfordringene.

Vi oppfordrer alle som er opptatt av sikkerheten og personvernet til skolebarna til å lese rapporten, og til å følge med på panelsamtalen online.

Medvirkende

 • Bjørn Erik Thon, Direktør, Datatilsynet
 • Simen Sommerfeldt, Teknologidirektør, Bouvet
 • Tonje Brenna, Vara stortingsrepresentant og fylkesrådleder, Arbeiderpartiet
 • Christian Sørbye-Larsen, Prosjektleder for Skolesec, KS
 • Steffen Handal, Leder, Utdanningsforbundet
 • Mathilde Tybring-Gjedde, Stortingsrepresentant og skolepolitisk talsperson,, Høyre
 • Roger Sandum, Moderator, Corporate Communications

Se hele eventsiden her.

Ny rapport om personvern i den norske skolen

Nå har et team fra Bouvet, llaget en omfattende rapport om personvern i den norske skolen som lanseres under Arendalsuka.

Les mer her

 

Bærekraftig prosjektledelse

Vår kollega og leder for faggruppen 3Ps (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring) hos Dataforeningen, Kristian A. Mayer, er innleder på to spennende arrangementer tirsdag den 17. august som Dataforeningen arrangerer i samarbeid med NFP - Norsk Forening for Prosjektledelse, Prosjekt Norge og PMI Norway Chapter.

 

Coopetitionlogo_0.jpg

Hvordan kan digitaliseringsprosjekter bidra til bærekraftig utvikling?

Hva er noen av de viktigste satsningsområdene fremover og hvilken erfaring har vi så langt med bærekraftige prosjekter, med noen eksempler

Foredragsholder:  Statssekretær Lars Andreas Lunde. 

Arrangør: PMI Norway Chapter, Den Norske Dataforening, ProsjektNorge, Norsk Forening for Prosjektledelse

Dag: Tirsdag 17/8 2021 13:00 - 14:00

Sted: Laudal Blomster, Torget 9 i Arendal.

Arrangementstype: Foredrag 

Tema: Klima/miljø

Se hele eventsiden her.

 

Bærekraftig prosjektledelse – hvordan lykkes med humanitære prosjekter

Humanitære prosjekter er unike bestrebelser som skiller seg fra kommersielle prosjekter. De implementeres ofte i ustabile og utfordrende miljøer. Foredrahsholder, Moneer Barazi, bor i Norge, og er syrisk. Han har erfaring fra humanitære prosjekter i Syria og andre land.  

Foredragsholder:  Moneer Barazi, Forretningsanalytiker

Arrangør: PMI Norway Chapter, Den Norske Dataforening, ProsjektNorge, Norsk Forening for Prosjektledelse

Dag: Tirsdag 17/8 2021 13:00 - 14:00

Sted: Laudal Blomster, Torget 9 i Arendal.

Arrangementstype: Foredrag 

Tema: Klima/miljø

Se hele eventsiden her.

 

prosjektledelse.jpg

 

Hva slags kunnskap og kompetanse må til for å rigge Norge som ledende tech-​nasjon?

Hva slags teknologi- og bærekraftskompetanse trenger AS Norge fremover og hvordan får vi tak i den? Må vi hente kompetanse fra utlandet, lage nye utdanningsløp eller finnes det andre måter å bygge denne kompetansen i Norge på?

GoForIT er en arena for samarbeid mellom akademia og næringslivet med formål om å diskutere, utvikle og påvirke innholdet i utdanningene innen IT, teknologi, innovasjon i en bærekraftig retning.

Verden står overfor betydelige miljøutfordringer. Politikere i alle land er stort sett enige om dette, og at vi må gjøre vesentlige endringer for å få bukt med utfordringene. Både arbeidslivet og utdanningene famler med å forstå hvordan man kan satse strategisk på bærekraft.

Arrangør: IKT-Norge

Dag: Onsdag 18/8 2021 08:00 - 09:00

Arrangementstype: Debatt

Tema: Digitalisering

Sted: Castelle

Medvirkende:

 • Mali Hole Skogen, Teknologi og Bærekraftsdirektør, IKT-Norge
 • Simen Sommerfeldt, CTO, Bouvet
 • Casper Klynge, Vice President government affairs, Microsoft Europe
 • Grete Aspelund, Adm.dir, Sweco
 • Morten Dalsmo, Adm.dir, Sintef Digital
 • Leif Skiftenes Flak, Professor i Informatikk, UIA
 • Elisabeth Eide Nissen, Bærekraftssjef, Atea

Se hele eventsiden her.