agderenergi3
© Agder Energi Nett
>

Nominert til viktig bransjepris

Tormod Myrland Aadnesen 
23. nov.

Agder Energi Nett var nominert til BI-prisen 2018 for konseptet «Analyse inntar nettbransjen». Bouvet er stolte over å ha vært sterkt delaktige i utviklingen av løsningen.

– Vi krysset selvsagt fingrene for vår egen kunde, som helt siden 2013 har vist oss tillit i arbeidet med å utvikle løsningen som utgjør kjernen i konseptet «Analyse inntar nettbransjen». At resultatet av arbeidet vårt vekker oppsikt i bransjen, er veldig stort, sier regionleder Arne Hermansen i Bouvet Sør.

21. november ble BI-prisen delt ut av Den Norske Dataforening. De fire nominerte til den høythengende bransjeprisen var alle innovative prosjekter innenfor fagfeltene Business Intelligence, AI, analyse, Big Data og robotikk.

På prisutdelingen ble nettselskapet på Sørlandet ble slått på målstreken av DNV GL. Hermansen legger vekt på at nominasjonen uansett er en anerkjennelse av godt utført arbeid. 

Klar for framtiden

Agder Energi Nett valgte å bygge egne løsninger for å utnytte mulighetene i digitaliseringen av strømnettet. De siste årene har selskapet holdt en høy innovasjonstakt ved hjelp av egne ressurser og kompetanse fra Bouvet.

Analyseplattformen er frukt av samarbeidet. Plattformen, som er utviklet i forbindelse med innføringen av automatiske strømmålere, er en BI-løsning som benytter seg av Microsoft Azure, skyarkitektur og -tjenester, i tillegg til behandling av sensordata og utstrakt samhandling med eksisterende fagsystemer.

– Bouvet har bidratt med kompetanse på store datamengder og behandling av disse. Ved hjelp av nye verktøy vil resultatene av denne enorme analysejobben gi grunnlag for bedre beslutninger innenfor områder som drift, vedlikehold, optimalisering og planlegging av strømnette, sier Hermansen.

Film laget av Agder Energi Nett i forbindelse med nominasjonen.

Juryens begrunnnelse

BI-prisens jury begrunner nominasjonen med at Agder Energi Nett har brukt utrullingen av smarte målere og innsamling av data fra målere til å endre måten de jobber på.

Videre heter det at «løsningen har gitt grunnlag for nye arbeidsmetoder og en radikal økning i innovasjonsevne, noe som bidrar til å akselerere transformasjonen i Agder Energi Nett».

Heder og ære

– Nomiansjonen er en kjempefin anerkjennelse av Agder Energi
Netts satsing på nettnytte, utviklingen av Analyseplattformen og måten selskapet tar i bruk analyse og ny teknologi, sier Per-Oddvar Osland, leder AMS-programmet i Agder Energi Nett.

Arne Hermansen fremhever at det er svært motiverende å jobbe sammen med et innovativt strømselskap som vil være langt framme i utviklingen. 

– Vi er glad for å være en del av dette prosjektet, som allerede har vunnet Smartgridsenterets Innovasjonspris 2018. Nominasjonen til BI-prisen er enda en bekreftelse på det gode samarbeidet med Agder Energi Nett, smiler Hermansen.