shutterstock_697864252

Nytt år, nytt fylke og ny nettside

Ylva Seiff Berge 
7. nov. 2018

Første januar i år ble Sør- og Nord-Trøndelag slått sammen. Det nye året startet med en helt ny nettside som skal gjøre hverdagen enklere for de som bor i fylkeskommunen.

– Målet med den nye nettsiden til fylkeskommunen er sette brukeren først, både i form av innhold og funksjonalitet. Det gjør vi ved å gjøre det lettere for brukeren å finne frem til det de er ute etter på nettsiden til fylkeskommunen, sier Kjersti Bliksås Winsnes interaskjsonsdesigner i Bouvet.

Historisk fylke
På himmelen eksploderer nyttårsrakettene i alle regnbues farger, himmelen knitrer elektrisk og det klirrer i glass med bobler. Det er nytt år og med det er Sør- og Nord-Trøndelag blitt historie.

– Egentlig var vi på oppdrag for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Deres daværende nettside var utdatert, lite responsiv og ikke tilpasset ulike flater. I tillegg kom ikke tjenestene og samfunnsoppdraget til fylkeskommunen klart frem til innbyggerne, sier Kjersti som har jobbet som designer og prosjektleder i prosjektet .

Halvveis i prosessen ble prosjektet satt på pause da sammenslåingen av Sør- og Nord-Trøndelag skulle planlegges.

Screen Shot 2018-01-10 at 09.33.22

Innholdsdrevet design
I begynnelsen av 2015 fikk Bouvet i oppdrag å utføre et komplett forprosjekt for utvikling av nye nettsider for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Resultatet av forprosjektet skulle være designskisser og en kravspesifikasjon som gjorde det oversiktlig for kunden hva som skulle utvikles og kostnadene forbundet med dette.

1. januar ble den nye nettsiden lansert med ny profil og et innbydende og spennende design. Der Bouvet sto for utviklingen av hele nettstedet.

– Vi har hatt fokus på et innholdsdrevet design som fungerer på alle flater. Vi har lagt vekt på at innholdet som prioriteres er det innbyggerne etterspør, slik som det å finne ansatte og politikere, finne tjenester og lese om videregående utdanning og politiske saker. Alle sider må kunne stå for seg selv – med gode overskrifter og innhold som lett lar seg finne i google søk. I tillegg har vi jobbet grundig med at sidene skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle, sier Kjersti. 

Screen Shot 2018-01-10 at 09.33.50

Samfunnsverdi på høyt plan
I dag er det mange som er opptatt av det nye teknologiske samfunnet og hvordan vi sammen kan gjøre det enklere og kommunisere på tvers av plattformer med teknologi. Med den nye nettsiden til Trøndelag fylkeskommune blir det lettere for de som jobber i fylkeskommunen og de som bor der.

– Jeg synes det er kjempegøy å få muligheten til å hjelpe mennesker i hverdagen deres. Fylkeskommunen har mange viktige arbeidsoppgaver som de nå bedre får formidlet ut til sine innbyggere. Med den nye nettsiden får den nye fylkeskommunen en god start med det nye samarbeidet, sier Kjersti.

Videre jobbing
Skissene av skolesidene ferdigstilles nå parallelt med implementasjonen av den nye nettiden til Trøndelag fylkeskommune. Skolesidene ble utviklet i siste del av 2017, og planlegges lansert til skolestart 2018.​

 
Den nye nettsiden kan du se her: www.trondelagfylke.no​​​​​​