21272562361_fa977c6872_z

Politiet.no – Best ut i DIFIS statusmåling for universell utforming (UU)

Redaksjonen 
11. jan. 2019

Siden 2016 har Bouvet bistått politiet i utviklingen av politiet.no, og UU har hele tiden vært et viktig fokusområde. At Difi nå rangerer nettstedet som det beste på UU i Norge, gjør oss derfor veldig stolte.

Etter å ha målt status for universell utforming på 278 nettsteder i både privat og offentlig sektor, har Direktoratet for forvaltning og ikt nå publisert testresultatene. Øverst på denne listen finner vi politiet.no, et prosjekt hvor vi har bidratt med utviklere, designere og prosjektleder.

Målingen er gjennomført på bakgrunn av kravene fra standarden «Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold» (WCAG 2.0) og forskrift om universell utforming av ikt. Testene har blitt utført ved stikkprøver fra et utvalg sider og komponenter på hvert enkelt nettsted. Politiet.no hadde 92 prosent av testene i samsvar med disse kravene. Til sammenligning hadde testens nest beste nettsted 86 prosent i samsvar med kravene, og det lavest rangerte nettstedet 34 prosent.

Vil du se hele listen, samt lese mer om bakgrunnen for testresultatet, kan du lese mer her!

Viktigheten av UU

God score for universell utforming er ikke bare viktig for helhetsinntrykket av et nettsted, det viser også at nettstedets eier har prioritert å tilrettelegge for alle potensielle brukere. At universell utforming skulle være et fokus gjennom hele prosjektet, var derfor noe alle var enige om, forteller Nina Kristin Langseth, som har jobber med interaksjonsdesign og konsept i prosjektet.

– For best mulig universell utforming, er det viktig å bestemme seg allerede fra starten av prosjektet. Det nytter ikke å gjøre et skippertak på slutten. Det fantastiske med dette prosjektet har derfor vært det felles engasjementet både fra vårt team og fra kunden. At vi hele tiden har jobbet systematisk og metodisk med kvalitetssikring og testing av UU, har gjort oss trygge på at vi har utviklet en løsning som gir alle besøkende en god brukeropplevelse, forklarer Langseth.

politiet.no
politiet.no er nå i enda større grad enn tidligere en oppgavedrevet side som fokuserer på å løse brukerens problemer.

Samarbeid er nøkkelen

I følge utvikler på teamet, Espen Geitsund, har det gode samarbeidet vært et av de viktigste suksesskriteriene.

– Det er veldig gøy å få en slik annerkjennelse, spesielt fordi UU har vært et så stort fokus gjennom prosjektet. At det hele har vært en tverrfaglig laginnsats hvor utviklere, designere og innholdsprodusenter alle har dratt i samme retning fra dag én, gjør det ikke noe mindre moro, påpeker Geitsund.

LES OGSÅ: Vi har også utviklet intranettet til politiet. Mer om prosjektet finner du her!

Prosjekteier i politiet, Mette Pedersen, forteller videre at gleden over anerkjennelsen også er stor fra Politiet sin side.

– Det er alltid hyggelig å få anerkjennelse for det arbeidet en har lagt ned. Universell utforming har både vært viktig og selvsagt fot alle som har jobbet med politiet.no dag én. Og det er det fortsatt, sier Pedersen.

Kontinuerlig forbedring

Helt til slutt legger Geitsund til at dette gode resultatet på ingen måte betyr at jobben med UU vil avta.

– Selv om vi har kommet så godt ut i denne undersøkelsen, betyr ikke det at vi sier oss fornøyd, og avslutter arbeidet med UU. Universell utforming er en kontinuerlig prosess, og allerede før denne testen ble publisert, hadde vi satt i gang en ekspertevaluering av UU i løsningen. Denne evalueringen vil gi oss verdifull innsikt i hva vi kan bli bedre på. Målet må jo være at vi skal gjøre det enda litt bedre neste gang.