bilde_av_pult_med_kopp_papir
>

PRINCE2® i ny utgave

6. des. 2017

PRINCE2 har blitt lansert i ny versjon - 2017, og fra 2018 vil alle kursene på engelsk være basert på 2017-utgaven.
PRINCE2 er et godt rammeverk og det har skjedd en del i faget prosjektledelse siden forrige utgave kom i 2009. Den nye utgaven tar hensyn denne utviklingen.

Den nye utgaven er blitt tydeligere på hvordan rammeverket kan skreddersys til å passe til ditt prosjekt uten å gå på akkord med metoden. Prinsippene har fått en tydeligere plass, og det brukes flere eksempler for å belyse hvordan rammeverket skal brukes i praksis. Med den nye utgaven av PRINCE2 er det også bedre beskrevet hvordan man kan jobbe agilt i et PRINCE2 prosjekt, og hente ut gevinster fra både agile metoder og den strukturerte overbygningen PRINCE2 gir.

Det meste er det samme
Selv om utgaven er ny og oppdatert, er det fortsatt de samme 4 elementene; 7 prinsipper, 7 temaer, 7 prosesser og tilpasning, samt de samme 6 aspekter en prosjektleder skal holde kontroll på. De fleste av aktivitetene er også de samme, så forskjellen går på hvordan dette fungerer i en mer iterativ og mindre låst prosjektverden.

Det har skjedd noen endringer på eksamen spesielt på hva som vektlegges. Dette tas inn i de nye kursene til Bouvet.

Fram til den nye utgaven er oversatt til norsk, vil de norske kursene være uberørt av endringen og både kurs og eksamen holdes på den eksisterende utgaven (2009). 

Hva betyr dette for deg.
Om du er sertifisert fra før trenger du ingen ny sertifisering. Om du vil gå videre fra Foundation til Practitioner, med Foundation i «gammel utgave» vil du nok være nødt til å lese den nye ordlisten og oppdatere deg på endringene før du kommer på kurs slik at du er forberedt.

Hvis du har PRINCE2 Practitioner fra før som skal vedlikeholdes finnes det nye måter å vedlikeholde sertifikatet på. Du kan enten ta ny eksamen hver gang sertifikatet går ut på dato, eller melde deg inn i Axelos for å delta på, og dokumentere aktiviteter som vedlikeholder din kompetanse i prosjektledelse, og således ikke være nødt til å ta ny eksamen.

Mer om ny utgave og medlemskap her: PRINCE2® 2017

Våre PRINCE2 kurs finner du her:

PRINCE2 Foundation
PRINCE2 Practitioner 
PRINCE2 Agile 

Temaer