Sesam-GDPR-plattform-vinner

Sesam GDPR Plattform vant sølv i Datatilsynets konkurranse

Duy Dinh-Steffensen 
8. mars 2018

Med en komplett innsynsportal og en automatisert plattform for kontinuerlig å oppdatere personopplysninger hjelper Sesam virksomhetene med å etterleve GDPR.

Vinnere av Datatilsynets “Konkurranse om innebygd personvern i praksis” ble kåret 05. mars under et arrangement på Nasjonalbiblioteket. Av 21 innsendte bidrag, stod juryen igjen med 3 finalister. Direktoratet for e-helse gikk av med førsteplassen for Kjernejournal-prosjektet. Vi gratulerer! Sesam og Universitet i Oslo delte andreplassen. Vi er veldig stolte av å dele pallen sammen med to så store, offentlige institusjoner. Dette viser at vi har lykkes med målet vårt om å levere en tjeneste som hjelper virksomhetene til å etterleve de registrertes rettigheter på en sikker og kostnadseffektiv måte.


Målet med konkurransen var å skape fokus på og få etablert personvernfremmende teknologi. Datatilsynet ønsket å løfte frem gode eksempler på teknologi som er personvernfremmende. Spesielt viktig for juryens avgjørelse har vært kriteriene om at løsningen skal gjøre det enklere for enkeltpersoner å bruke sine rettigheter, at den skal styrke enkeltpersoners kontroll over egne opplysninger, å gjøre det enklere for virksomheter å etterleve personvernregelverket og å styrke informasjonssikkerhet rundt personopplysninger.


I begrunnelsen til juryen ble det også trukket fram hvordan Sesams løsning kan rydde i gamle systemer relatert til de registrertes rettigheter i det nye personvernregelverket. Dette syns vi er ekstra stas da vi mener at det er viktig å tenke på at ingen IT-systemer lever isolert.   


Mer om Sesam GDPR plattform.