thought-catalog-214785
>

Slik jobber vi: Prosjektledelse med PRINCE2 som metode

Ketil Espenæs 
2. okt. 2017

Vi bruker rammeverket til PRINCE2 for prosjektledelse i alle typer prosjekter, uavhengig av hva slags type leveranse prosjektet skal levere.

Rammeverket tilpasses prosjektets organisasjon og omgivelser, størrelse, kompleksitet, virkelighet og usikkerhet. PRINCE2 er forankret i kvalitetssystemet. Det foreligger generiske veiledere, verktøy, maler, retningslinjer som benyttes i ulike prosjekter, og teknikker for etablering, gjennomføring, styring og sikring av program og prosjekter. PRINCE2-rammeverket har flere fordeler:

  • Felles metodisk plattform med svært mange norske virksomheter
  • Metodikk som kan anvendes i de fleste type prosjekter
  • Forankret i Prosjektveiviseren
  • Lett tilgjengelig kurs og opplæringsmateriell
  • Metode som legger opp til at kunden, kundens ulike interessenter og faggrupper trekkes inn i arbeidet

I systemutviklingsprosjekter blir PRINCE2 gjerne supplert med smidige teknikker som Scrum eller Kanban.