thought-catalog-214785
>

Slik jobber vi: Spesifisering og kravhåndtering i smidige prosjekter

Ketil Espenæs 
2. okt. 2017

I IT - prosjekter basert på smidig metodikk har det etablert seg en praksis som kan deles opp i behovsanalyse, løsningsbeskrivelse, produksjon og godkjenning/ test.

  • I behovsanalysen defineres og prioriteres kundens behov gjennom funksjonelle og ikke funksjonelle brukerhistorier.
  • I løsningsbeskrivelsen er partenes detaljering og avklaring av behovsanalysen slik at løsningen som skal utvikles, er definert på et hensiktsmessig nivå for etterfølgende konstruksjon.
  • I produksjon utvikler leverandøren programvaren gjennom et avtalt antall iterasjoner i henhold til signerte og omforente brukerhistorier, løsningsbeskrivelser og estimater.
  • Godkjenningsprøven er kundens avsluttende verifikasjon og godkjenning av en leveransene.
Modell over gjennomføring av smidige prosjekter