Ulrik Lie presenterer
>

Sporveien digitaliserer for å bidra til at Oslo når sine klimamål

Ulrik Lie,  Sven Pihl 
22. jan. 2018

På ITS-Forum 2018 holdt Ulrik Lie fra Bouvet og Marius Sommerseth, leder for digitalisering i Sporveien foredrag om DRIV prosjektet.

Sporveien har en visjon om å gjøre kollektivtrafikken til et naturlig og miljøvennlig førstevalg for innbyggerne. Kollektivtransporten i Osloområdet øker langt over snittet i resten av Europa. Dette innebærer at Oslo Sporveier må oppnå en høyere vognutnyttelse for T-banene, dvs hyppigere kjøring og kortere driftspauser for vognene.

Lean prosjektet DRIV leverer systemløsninger som støtter verkstedet i å møte de nye kravene til effektivisering. Dette inkluderer posisjoneringssystem, integrasjoner, sanntidsinformasjon, og beslutningsstøtteverktøy blant annet basert på dataanalyse og kunstig intelligens. 

Her er presentasjonen fra Intelligente transportsystemer - ITS-Forum 2018: