Dame studere prøver under lys
>

Styrker Helse-Norge

22. juni 2017

Utfordringer som tidligere krevde mye tid og resurser hos GE Healthcare, løses raskt og enkelt etter at de ansatte ble kurset hos Bouvet.

– Etter kurset har SAP-kompetansen innenfor master recipe blitt en viktig del av hverdagen hos oss. Vi jobber sammen for å løse problemer, opprettholde kunnskapen og hjelpe hverandre til å forstå enda mer, sier Gyda Knudsen, Business Application Administrator i GE Healthcare.

DSC_6721

Avgjørende verktøy

Bedriften produserer kontrastmiddel for røntgen, MR, ultralyd og radiofarmaka. Sistnevnte brukes for å oppdage sykdommer på et tidlig stadium.


– I produksjonen er SAP et viktig og avgjørende verktøy for å bevare oppskrifter. Tidligere kunne små utfordringer krevde mye tid og ressurser på grunn av manglende kunnskap. Derfor ønsket vi å øke den interne kompetansen, sier Knudsen.

DSC_6775


Et godt grunnlag

Med fokus på kundens behov, bisto Bouvet med en kursholder med den riktige kompetansen for oppgaven. I forkant av kurset var kunden med på å spisse innholdet til kurset, slik at de var sikret maksimalt utbytte. Selve kurset ble holdt over tre dager, med tolv ansatte som på forhånd hadde lest seg opp på basiskunnskapene i SAP.


– I løpet av kurset ble det lagt vekt på at alle skulle lære seg sin del av systemet, samtidig som de skulle få en helhetlig oversikt over programvaren. Kurset gav de ansatte et godt grunnlag for å bygge videre på kunnskapen sammen, sier Knudsen.


Jobber sammen

Etter kurset har de ansatte opprettet interne grupper der de tar opp utfordringer i SAP, diskuterer feil som har oppstått og jobber sammen for å komme frem til de beste løsningen. Samtidig er gruppen med på å opprettholde den generelle kunnskapen i SAP og lære opp andre i bedriften.

DSC_6754

Temaer