medisinstudent på UiS tester HoloLens

Hvordan kan helsesektoren ta i bruk teknologi for å lære bedre?

Kay Tomas Fagervik Bertheussen 
4. des. 2018

Vi i Bouvet var så heldige at vi fikk være med på Simulering -og treningsdagen til medisinstudenter og sykepleiere på UiS. Simulering og læring innenfor helse er høyaktuelt fagfelt, og meget interessant, både fra et fag-perspektiv og for oss teknologer.

Kommunikasjon

Det ble tidlig tydelig at korrekt kommunikasjon og datautveksling er uhyre viktig i samspillet mellom pasient, sykepleier og lege. Kommunikasjonen innbefatter vitale detaljer, som er essensielle i pasientdiagnoistikk - og en liten detalj kan i ekstreme tilfeller, være forskjellen på liv og død. Så hvordan kan man bruke teknologi til for å tilrettelegge for bedre og sikrere kommunikasjon?

Som teknologer har vi alltid på oss teknologi-hatten og i løpet av dagen gjorde vi oss mange observasjoner, og flere tilfeller hvor teknologi kan elevere samspillet mellom sykepleiere og leger.

Kommunikasjon var et gjennomgående teama denne dagen. Closed loop kommunikasjon, altså at mottager gjentar budskapet til sender, var viktig. Nøyaktig dataoppsamling av vitalia var også et gjennomgående tema. Så hvordan kan vi løse disse utfordringene med bruk av teknologi?

Vi la merke til at det var utstrakt bruk av post-it lapper - og det er en naturlig grunn til dette. De er lette å ta med og enkle å bruke. Ofte brukes de til å skrive ned vitalia mens man er i rommet med pasienten, for deretter å overføres til et bakenforliggende system senere. Dette er effektivt, men forårsaker dobbeltjobbing og har en feilmargin.

23-11-18-3
Medisinstudenter som undersøker HoloLens

Så hvordan man man effektivisere dette samt eliminere rom for feil? Man kan se for seg et system hvor data som blir notert sammen med pasienten, direkte overføres til systemet bak - og slik er tilgjengelig for både lege og sykepleier umiddelbart. Kanskje kan systemet, blodtrykksapparatet eller pulsmåleren, direkte overføre pasientdata inn i et system.

Hvordan sende vital pasientdata?

Hva med pasientegenskaper som inneholder myk data? Som at pasienten responderer godt (svarer med navn og er tilstede), har åpne øyne eller føler seg svimmel og slapp? Denne dataen kan noteres med stemmestyring sammen med pasienten. Ved bruk av tale-til-tekst føres dette direkte inn i pasientjournalen, mens man står sammen med pasienten. Tale-til-tekst kan også brukes for å bekrefte closed loop kommunikasjon på et systemnivå - her kan man ved bruk av Kunstig Intelligens bruke systemet til å oppdage ting som feil dosering, misforståelser eller lignende uregelmessigheter. Når en sykepleier ringer legen, har legen all nødvendig data foran seg, og skjønner umiddelbart bekymringene til sykepleier.

Et annet treningsscenario vi bevitnet var besøk av hjemmehjelp hvor pasienten hadde hatt slag. Her kan man se for seg en form for telepresence, slik at tidlig fase undersøkelser av lege kan foregå på avstand. Kan pasientene selv ta opp data hver morgen som sendes inn i den digitale pasientjournalen? Slik vil legen se avvik og historikk svært tidlig.

Veien videre

Veldig mye av treningsdagen på UiS dreide seg om mellommenneskelig kommunikasjon – noe vi mennesker gjør veldig bra, mens teknologien sliter med å replisere. Det er veldig mye med nettopp denne kommunikasjonen det er vanskelig å erstatte med teknologi, mens vi mennesker har lært oss dette fra fødselen av. Vi bør heller starte i andre enden, disse simulering –og treningsdagene blir arrangert kun noen få ganger i året, og de krever en hel del ressurser for å arrangeres. Samtidig som de er låst til predefinert scenario. 

Med teknologi som mixed reality og kunstig intelligens kan studentene trene på langt flere scenarioer, hjemme alene eller sammen med medstudenter. Repetisjon fører til god læring, og på denne måten kan man sørge for at studentene får en høy grad av læring i flere settinger enn simuleringsdager. Ved å designe en flerbrukerløsning (mulit-user) kan vi også simulere det kaotiske hverdagen til leger og sykepleiere; alt hjemme fra ens egen stue.  

Helse og teknologi er et utrolig spennende segment, og mulighetene her er store, samtidig som det er byråkratiske utfordringer. Derfor vil vi å starte med mindre forskningsprosjekter - hvor vi kan begrense både kostnad, tidsomfang og målsetning.