Gartnerkonferansen

Teknologitrendene som påvirker oss - Inntrykk fra Gartner-konferansen

Øyvind Litlere,  Anne Hasselgreen 
26. nov. 2018

Svært mange norske It-ledere deltar på Gartners årlige konferanse i Barcelona, og mye av det som blir presentert der former norske bedrifters it-investeringer. Her er noen av inntrykkene vi tok med hjem fra Gartner i høst:

For noen år siden var det mye fokus på hvordan kunstig intelligens er overlegen og nærmest utkonkurrerer menneskelig intelligens. Nå fremhever Gartner den «utvidete intelligensen». De snakker om augmented intelligence og augmented analytics. Det kan for eksempel bety at man ikke tror AI-løsninger som Watson alene stiller kreftdiagnoser i fremtiden, men at legene vil benytte seg av kunstig intelligens som støtte til å stille diagnoser. Med andre ord; leger, advokater, sjåfører og alle oss andre blir sannsynligvis ikke utkonkurrert, men vi får støtte av AI-verktøy som hjelper oss til å bli bedre i jobben vår. 

Det har vært mye snakk om blokkjedeteknologi de siste årene, og Gartner trekker frem en rekke prosjekter som viser nytteverdien, selv om de mener at det kommersielle gjennombruddet først vil komme rundt 2030. Det vanskeligste med blokkjede er nesten å forklare hva det er og hva det kan gjøre. En forklaring er at det er en teknologi som muliggjør sikker overføring av verdier over nett. Gartner har store forventninger til at blokkjeder kan skape store verdier for brukerne, og viser blant annet til Dubai som bruker blokkjedeteknologi i eiendomsregisteret og til et prosjekt FN har i Syria der man prøver ut blokkjedeteknologi for å gi folk på flukt en identitet og tilgang til økonomiske midler.

Lean innovasjon med sin læresetning om å «fail fast» var også et hyppig tema på konferansen til Gartner. De fremhever imidlertid viktigheten av å vite hva som er kriteriene man feiler på, med andre ord: det fins gode og dårlige måter å feile på. Sentralt i dette er anbefalingen om å jobbe hypotesedrevet – man må lage en antakelse og teste om den stemmer eller ikke.

Personvern og etikk var selvsagt også på agendaen på Gartner. Selv om disse temaene blir viktigere for hvert år som går, mener Gartner at folk fort tilgir brudd på personvernet á la Facebook. Samtidig mener de at gode personvernholdninger hos bedrifter er en forutsetning for å skape lojale kundeforhold. De peker også på de mange etikkutfordringene som oppstår ved bruk av kunstig intelligens, for eksempel innen helse og for forsikringsselskaper.

Også 3D-printing har vært fremhevet som en viktig teknologisk utvikling de siste årene.  Vi er nå i en fase der 3D-printing begynner å få mer utbredelse. På Gartner ble det vist eksempler på bedrifter som printer sine egne reservedeler; de kjøper design til deler som de printer selv, og kjøper ikke selve delen. På den måten kan man spare kloden for CO2 utslipp, effektivisere produksjon, få ned ledetid og endre varetransporten i verden.

Smart spaces er et begrep som Gartner også trekker frem som en trend som allerede har fått sitt gjennombrudd, men som vi vil se mer av i årene som kommer Det er fysiske eller digitale miljøer der mennesker og teknologi er koblet sammen. Det kan være arbeidsplasser der mennesker, bygninger og teknologi virker sammen, eller smarte byer der fysiske elementer er koblet sammen for å gi intelligente, energisparende og bærekraftige løsninger til de som bor der.

Det var selvsagt også mye snakk om autonome enheter, altså selvgående biler, båter, droner, roboter, apparater og agenter. Et norsk eksempel som ble trukket frem var Yara som skal sette i drift verdens første autonome skip mellom Herøya, Breivik og Larvik i 2020. Videre ble det antydet av selvkjørende bilder først vil bli vanlig i 2030.

Et annet begrep som ble nevnt var AI-drevet utvikling og Citizen Developer. De store softwarehusene tar i bruk AI ved utvikling av løsninger for språkgjenkjenning, bildegjenkjenning og en rekke andre funksjoner. Gartner ser at det vil være en stor trend å ta i bruk eksisterende funksjonalitet og lage nye løsninger basert på den. Det at AI-funksjonalitet blir tilgjengelig på en slik måte at superbrukere i organisasjonen selv kan ta den i bruk og bygge sine egne løsninger på den, mener de også vil bli en trend. Dette er noe vi har hørt om tidligere, spesielt innen Office 365 verden. Der har man lenge snakket om Citizen developer. Altså det at personer som er fagpersoner og litt teknisk interessert i mye større grad enn tidligere kan automatisere sine egne arbeidsprosesser. 

Digital Tvilling ble også nevnt som en stor trend som allerede har fått ganske stor utbredelse. Dette forklares som en digital representasjon av virkeligheten. Når man nå har så mange sensorer som kan knyttes sammen, kan man hente informasjon fra dem og lage en modell av virkeligheten slik sensorene beskriver den, og på den måten få en virtuell modell som er oppdatert i sanntid. Man kan da kjøre simuleringer på denne for å teste ut forskjellige scenarier. Det var også mye snakk om at man kunne lage en Digital Tvilling av en organisasjon, hvor man kan se i sanntid hvordan folk jobber sammen, hvordan de kommuniserer og der vi kan kjøre simuleringer. Equinor har et stort prosjekt på gang som Bouvet er involvert i som heter Digital Tvilling og som baserer seg på de prinsippene som Gartner presenterte.

Det var mye fokus på AR og VR (Augmented Reality og Virual Reality) og utviklingen som skjer på disse områdene. Satsningen på Hololens i Bouvet passer godt inn i det som Gartner spår vil gi store forretningsmuligheter i årene som kommer.

En ny teknologi som Gartner har store forventninger til er Quantum computing som er en ny type prosessor som ikke lenger bare opererer med 1 og 0, men også i gradene mellom dette. Denne teknologien er fremdeles på forsøksstadiet, men er spådd en lysende fremtid og vil representerer et stort sprang i hvor fort utviklingen av prosessorene går. Mens en klassisk datamaskin vil lese hver bok i et bibliotek på en lineær måte, vil en kvantecomputer lese alle bøkene samtidig. Quantum-datamaskiner er i stand til å teoretisk arbeide med millioner av beregninger samtidig. Kvantumberegning i form av en kommersielt tilgjengelig, rimelig og pålitelig tjeneste vil kunne forvandle noen bransjer. Det blir nevnt at Moores Lov, som ble beskrevet på 60-tallet og som viser hvor fort utviklingen a prosessorkraft går, kan fortsette også inn i fremtiden takket være quantum computing.

Prosjekt vs. Produkt. Av de trendene som handler mer om metode og organisering var det mye snakk om at prosjekttankegangen er på vikende front. Nå er det mer snakk om produkter og leveranser.  Dette stemmer godt med en videreføring av det agile fokuset som vi har hatt i bransjen i veldig mange år, og som kan sies å være litt på kollisjonskurs med prosjektfokuset. Har man heller fokus på produkt og organiserer seg deretter, harmonerer dette bedre med agil metode og fokuset man har hatt på microservices.

Trendene vi har beskrevet her vil du garantert høre mer om i årene fremover. Noen har allerede fått ganske stor utbredelse, mens andre vil det ta tid før vi får se i kommersiell bruk. Gartner ser ut til å være ganske treffsikre i sine spådommer.