Deep learning connecting the dots
>

Devoxx UK 2017

Simen Søhol,  Karsten Vileid,  Kim Frode Flæthe,  Amund Rønold Johnsen,  Eivind Lysne 
19. mai 2017

Devoxx UK er en todagers konferanse som holdes i London. Det er en mellomstor konferanse med over 1200 deltakere og over 100 foredragsholdere. Devoxx holdes også i Belgia, Frankrike, Polen, Marokko og i USA. Det er over 12 000 deltakere fordelt på de seks konferansene.

Konferansen i år hadde et større fokus på Java 9 der Mark Reinhold, som er hovedarkitekten bak Java 9, holdt to store foredrag fordelt på de to konferansedagene. Foredragene gav en introduksjon til Java 9 Jigsaw, samt hvordan man kunne migrere en eldre applikasjon over til en modulbasert applikasjon med Java 9.

Devoxx UK kunne også by på spennende presentasjoner innenfor mange andre kategorier der noen av temaene var; Sikkerhet, Ytelse, IoT og AI.

Topp fire temaer fra Devoxx

1. Project Jigsaw

Person som presenterer

Årets konferanse var bare dager etter at Java Community Process Executive commitée stemte ned utkastet til å inkludere det nye modulsystemet, populært kalt Jigsaw, i Java 9. Dermed var det knyttet stor spenning til presentasjonene til Mark Reinhold, hovedarkitekten bak JVM og leder for Jigsaw-prosjektet. Han la ikke skjul på at det nå var usikkert om Java 9 måtte bli utsatt nok en gang, men virket selvsikker på at Jigsaw ville bli godkjent i neste runde om snaue 30 dager.

Det har vært knyttet en del myter til Jigsaw og hvordan det vil fungere med eksisterende kode. Mark gav i sine foredrag en svært god innsikt i hvordan Jigsaw fungerer, hvilke problemer det vil løse, hvilke det ikke er ment å løse og hvorfor. Han la også vekt på at det vil kunne by på migrasjonsutfordringer dersom man velger å modularisere en eksisterende applikasjon, men at dette ikke nødvendigvis er noe man trenger å gjøre for at den skal fungere med Java 9.

Selv om enkelte kanskje ble skuffet over at Jigsaw ikke løser alle problemer man kanskje kan forvente av et modulsystem, tror vi de aller fleste av dem som deltok på disse presentasjonene fikk lagt sine bekymringer til side.

2. Ytelse

Ytelse er noe alle javautviklere tenker på, og alle har problemer med mindre god ytelse på sine applikasjoner. Man kan få ytelsesproblemer med alt fra hardware og helt opp til koden du skriver selv.

Java performance er alltid et hot tema, også her på Devoxx. På konferansen ble det holdt forskjellige foredrag som kom inn på ytelse, der det ble tatt opp og vist forskjellige måter du kan finne din applikasjons neste flaskehals. Vi fikk tips om hvordan man kan bruke forskjellige verktøy til å finne problemene, og hvordan tune jvm og hardware til å yte best mulig.

En presentasjon som er anbefalt å se er The Diabolical Developer’s Guide to Performance Tuning holdt av Martijn Verburg. Presentasjonen hadde et fokus på å løse et ytelsesproblem fortest mulig, der han gikk igjennom stegvis hva man burde se etter først og hvilken programmer man kunne bruke.

3. Reactive programming

Reaktiv programmering er programmering med asynkrone data strømmer. På en måte er ikke dette noe nytt, men ved reaktiv kan du lage datastrømmer av hva som helst.

4. AI / Maskinlæring

Person som presenterer

AI og maskinlæring er tema som er veldig hot for tiden. Med AI og maskinlæring kan man gjøre alt fra å lage spill som spiller seg selv, til å og lage selvkjørende biler. En viktig ting innenfor dette tema, er å lage programmer som over tid blir flinkere til å forutse hendelser. Man kan lage programmer som bruker data den allerede har lest, til å prøve å forutse hva som kommer til å skje, og som kan reagere deretter.

Bouvet har det siste året hatt fokus på AI og maskinlæring og vil fortsette å ha fokus på dette.

På Devoxx var det flere forskjellige foredrag som handlet om AI og maskinlæring. På disse foredragene kunne du se hvordan maskinlæring kan bli brukt i alt fra spill, til smarte chatbots. På et foredrag kunne man for eksempel se hvordan kunnskapen om maskinlæring kan gå fra et simpelt spill som bondesjakk, til å kunne bli brukt i helsevesenet til å forutse sykdommer blant befolkningen.

Maskinlæring kunne også bli brukt i mindre ting som chatbots. Her kunne man høre om hvordan chatbots blir smartere desto mer de blir brukt. En chatbot er ikke lenger bare et program man kan skrive enkle predefinerte kommandoer til, men en “smart” A.I som lærer, og svarer deg ut fra kontekst. Her kunne man se chatbotter man kunne snakke til via stemmestyring og man hadde mulighet til å ha en tilnærmet naturlig samtale med de. Et poeng her var at chatbotten skulle skjønne, og snakke med et naturlig talespråk.

En fellesnevner for alle disse foredragene, er at det finnes tilgjengelige API’er man kan bruke. A.I og maskinlæring er ikke lenger kun for noen få utvalgte, men for alle som er interesserte.

Linker:

5 Devoxx foredrag du burde se

Bilder fra turen

Devoxxuk
Stor hall med stands og mennesker
Business design centre hvor Devoxxuk ble holdt

Temaer