helse_teknologi-1024x529
>

En friskere fremtid for våre brukere – del 1

Christine Martin 
25. april 2016

Vi er nå i en digital verden hvor brukeren står i sentrum. UX (user experience) og kundereisen vil trenges i enda større grad i helsevesenet på grunn av teknologiske fremskritt og behov for å kutte stadige økende pasientutgifter. Helsevesenet har selv adoptert metoder vi kjenner fra UX  for å gi en bedre og mer helhetlig opplevelse igjennom alle kontaktpunkter en pasienten har. Sektoren er i endring mot å ha et større perspektiv på en brukers møte, fra forebyggende tiltak til oppfølging etter behandling. Helsesektoren er stor og kompleks og består av mange forskjellige aktører med ulike interesser. Det er viktig å ha et overordnet bilde og i tillegg være orientert om nye trender. Dette er første av to blogginnlegg som ser på rollen UX kan ha i denne sektoren.

Endringen i elektroniske pasientjournaler

Helsevesenet ligger historisk sett et stykke bak andre sektorer når det kommer til IT-infrastruktur. Tradisjonelt sett har utforming av EPJ (elektroniske pasientjournaler) vært lite intuitive og brukervennlige. I tillegg er de fleste EPJer kompliserte, ikke-interoperable systemer som lagrer data i siloer. Dette er nå på vei til å endre seg. Blant annet tilbyr nå Helse Vest innsyn for deg som pasient i din egen kjernejournal via Helse Norge sin innloggingsportal. EPJer vil bli mer og mer åpne både for pasientene selv og helsepersonell.  Trenden er at de vil kunne støtte økt integrasjon og tredjeparts applikasjoner. Vi som jobber med UX vil med utgangspunkt i brukeren, reglene og kravene kunne utforme brukervennlige EPJ løsninger. Slik vil vi gi ansatte en lettere arbeidsflyt og hverdag, og samtidig gjøre dem lettere forståelig for deg som pasient.

Legen din kan være med deg overalt

Med en kraftig øking i bruk av wearables (som Fitbit, Apple Watch etc.) og sensorer, er pasientovervåking noe som blir stadig vanligere. De fleste av oss eier en eller annen form for bærbar teknologi. Spesielt mengden og forbedringen av dingser for å spore helse i hjemmet er i ferd med å øke kraftig. Eksempler er spiselige sensorer som reiser gjennom kroppen din og sender informasjonen til smarttelefonen din eller wearables rundt håndleddet som registrerer søvnmønster og aktivitet. Ved å gi tilgang til dataene disse samler inn trenger du ikke lenger selv informere legen eller fysioterapeuten. Et annet eksempel er en app for Amazon Echo som kan gi foreldre tips om barnas helse og gi råd om de bør kontakte lege. Det er også begynt å bli vanligere for leger å bruke elektronisk kommunikasjon med sine pasienter, slik at en ikke lenger trenger møte opp på legekontorene. Den viktigste virkningen av denne overvåkingen og informeringen i hjemmet er reduksjon i kostnader knyttet til oppfølging hos lege eller sykehus. Dette blir en enda viktigere trend fremover ettersom det vil bli større press på helsevesenet, og da spesielt allmennlegene, etterhvert som befolkningen blir eldre og eldre. Vår utfordring som designere ligger i å utforme brukergrensesnittet ut i fra brukerens perspektiv for alle disse nye teknologiene. Vi kan sikre at installasjon og daglig bruk er enkel og pålitelig, slik at kostnadene med brukerstøtte ikke spiser opp innsparingen ved å behandle pasienter hjemme.

Temaer