Cloud-computing
En skybasert integrasjonsplattform - Bouvet Norge blogmask-mobile

En skybasert integrasjonsplattform

Camilla Werner 
10. des. 2015

SAP HANA Cloud Integration (HCI) er en skybasert integrasjonsplattform.

Denne kan benyttes i stedet for SAP Process Integration (PI) og i motsetning til SAP PI krever SAP HCI ingen installasjon eller systemdrift i kundens systemlandskap.

SAP leverer integrasjonspakker mellom SAP C4C og SAP CRM/ SAP ERP. Disse kan importeres i HCI og kan enkelt utvides dersom det er behov for det. Camilla Werner BouvetDersom det bare er On-Premise systemer som skal integreres, er SAP PI et mer naturlig valg, men når skybaserte løsninger skal integreres vil HCI være best.    

Standard integrasjoner som SAP leverer er tilgjengelig både for grunndata og for transaksjoner:Camilla Werner Bouvet Camilla Werner BouvetBouvet har satt opp en rekke integrasjoner mellom SAP CRM (On-Premise) og SAP C4C ved bruk av HCI. Integrasjonene som er satt opp er både standard og kundespesifikke.  

For en kunde gjorde vi følgende integrasjon:

  • Kunder og interessenter overføres fra SAP CRM til SAP C4C og alle endringer synkroniseres mellom systemene.
  • Sammen med denne informasjonen sendes også ansvarlig selger og kontaktpersoner til kunden/interessenten.
  • I den andre retningen har kunden valgt å bare sende over kunder med ansvarlig medarbeider/kontaktpersoner. I forkant av denne overføringen er det definert prosesser for å sikre at kundedataene er komplette før de overføres til SAP CRM.
  • For å sikre at det er kun forretningsmessige relevante data som kommer inn i SAP CRM har kunden valgt å ikke inkludere interessenter i denne integrasjonen.
  • Medarbeidere overføres fra SAP CRM til SAP C4C og forretningsbrukere blir opprettet på bakgrunn av disse.
  • Produkter og produkthierarki overføres fra SAP CRM til SAP C4C med filter for å avgrense til de relevante dataene.
  • Salgsmuligheter og aktiviteter synkroniseres i begge retninger. På salgsmuligheter har kunden valgt at de skal gjennom en godkjenningsprosess i C4C før de sendes til CRM, som igjen krever en tilpasning.

Integrasjonen ble satt opp til å bruke sertifikater for den sikreste form for kommunikasjon mellom kundens systemlandskap og C4C i skyen.

Temaer