Strategiarbeid-i-sosialemedier
>

Fem ting du bør vite om sosiale medier

Carl Christian Grøndahl 
5. april 2016

Til enhver tid konkurrerer rundt 1500 innlegg om plassen på topp i nyhetsfeeden din på Facebook. Hvilke innlegg du får se, plukkes ut gjennom en avansert algoritme – en regel basert på dine tidligere likes, klikk, kommentarer og delinger.

I tillegg er det lagt inn mer avanserte faktorer, som hvor du pauser i scrollingen, tidsbruk, et innleggs generelle popularitet m.m. Andre sosiale kanaler har eller jobber med tilsvarende algoritmer. Hensikten er å gi deg en god brukeropplevelse ved å tilby innhold som er skreddersydd for deg. Det endelige målet å holde deg aktiv i det sosiale nettverket så lenge som mulig.

Prinsippene bak effektive annonser

Som annonsør i sosiale medier kan du være svært spesifikk ved valg av målgrupper. Du kan sette opp kampanjen ut fra kriterier som kjønn, alder, bosted, oppholdssted, interesser, utdanning, arbeidssted, mobilbruk, seksuell legning, relasjoner med mer. God annonsering i sosiale medier gir høy kundeinnsikt og ofte overlegne resultater sammenliknet med andre annonseringsformer. Med god segmentering og testing i et riktig oppsett, kan du også måle i hvilken grad annonsene rettet mot ulike målgruppene utløser konkrete handlinger og konverteringsmål på nettsiden din.

Mindre spam - logikken bak Facebooks konkurranseregler

Konkurranser som benytter seg av funksjonen «lik og del» er mye brukt. Det kan oppleves som en enkel vei til god spredning, men det bryter med Facebooks retningslinjer. I tillegg er algoritmene tilpasset slik at tekstinnhold som oppfordrer til deling kan redusere rekkevidden. Facebook ønsker med dette å minimere mengden av innhold som kan oppleves som forstyrrende og unyttig – «spam». I en konkurranse er det derfor ikke tillatt å kreve at brukere deler innhold på sin egen eller venners feed. Av samme grunn er det ikke lov å kreve at brukere tagger venner i bilder eller kommentarer.  Du kan imidlertid kreve at bruker liker Facebook-siden og/eller kommenterer på innlegget ditt for å delta i en konkurranse. De beste og mest vellykkede konkurranser har et innhold som fremmer virksomheten/produktene på måter som oppleves relevant og nyttig for brukerne. Du kan lese retningslinjene i sin helhet her (pkt III-E).

Hvordan håndtere negativ oppmerksomhet

Negativ omtale og misfornøyde kunder er en del av livet – også på sosiale medier. For å opprettholde et godt omdømme må dette håndteres på en rask og sikker måte. Negative tilbakemeldinger og brukeropplevelser som deles i sosiale medier kan nå mange på kort, noe som betyr hodepine og mye ekstra arbeid for deg og bedriften. En god plan for rask respons og oppfølging, kombinert med en solid dose ydmykhet, forenkler og reduserer arbeidsmengden. Samtidig kan du oppleve at det ikke bare tar brodden av en kjedelig sak, men snur den til noe positivt. Det lønner seg å etablere seg som en aktør som viser offentlig at man tar kundens behov på alvor.

Lag en strategi og mål effekten

Mange virksomheter er aktive i sosiale medier uten videre mål og mening enn at de «må være der». Suksess telles kanskje ikke i mer enn antall oppdateringer og likes. Kun unntaksvis gir dette nevneverdige resultater. Sett deg heller mål om å omsette konkrete virksomhetsmål til relevante aktiviteter i den/de kanalen(e) målgruppen din er. Det vil være en god start på veien mot strategisk jobbing med kommunikasjon og markedsføring i digitale kanaler. Dersom du i tillegg sørger for å måle resultatene av aktivitetene, får du kontroll over hva som virker og hva som ikke virker – og en plattform for videre satsing.

Strategiarbeid-i-sosialemedier
For å utvikle en god strategi må du styre etter virksomhetsmål, kjenne målgruppen og forstå kanalene

Vil du lære mer? Still gjerne spørsmål i kommentarfeltet, eller ta kontakt med vår kursavdeling.

Temaer