thought-catalog-214785
>

Hva ser du?

Ingunn Dahle 
24. juni 2016

Kvalitative undersøkelser gir et annet perspektiv enn kvantitative. Ofte avsløres unike bruksmåter og uregelmessigheter. Ser du litt nøyere etter, kan det gi oppsiktsvekkende innsikt, og berede grunnen for nye forretningsstrategier.

Overraskende innsikt

”Har det så mye for seg?” Et vanlig spørsmål er hvorvidt kvalitative undersøkelser er nyttige. Min erfaring er at en etnografisk studie med dybdeintervjuer (med eller uten deltakende observasjon) som regel gir overraskende innsikt. Innsikt som gjør at virksomheten kan ta kloke valg. Det blir klarere hvem produktet eller tjenesten er til for, og hva kundene egentlig trenger.  

Smartere enn konkurrentene

Ofte ser du unike bruksmåter, finner overraskende årsaker, og forstår motivasjonen bak handlingene. Noe av dette vet du allerede, men noe av det vet du garantert ikke. Vi finner uregelmessigheter hos brukerne dine. Det kan bety at du kan legge om kursen, og bli en smartere og bedre aktør i markedet. I ytterste forstand kan du svare på et behov som ingen andre av konkurrentene dine har tatt tak i.  

Hva er drivkraften til kundene dine?

I en studie utført for mobilbankløsningen til Wells Fargo snakket de med brukere fra San Francisco Bay Area og Charlotte, North Carolina. De fant ut at finansiell kompleksitet var en sterkere drivkraft for å lære seg mobilbank og bruke den, enn tradisjonelle faktorer som alder og kjennskap til teknologi. Faktisk viste det seg at pensjonisttilværelsen med alle økonomiske utfordringer det innebærer ble en driver i seg selv. Mange av seniorene var mer avanserte brukere enn unge mennesker som kun hadde brukskonto.

Dette er innsikt som gir rom for nye tanker. Og nye forretningsstrategier. Nye veivalg som har potens nok til å gi deg et avgjørende forsprang på konkurrentene dine.

Temaer