facebook_at_work
Hva skjer på intranett-fronten? - Bouvet Norge blogmask-mobile

Hva skjer på intranett-fronten?

Jørgen Dalen 
21. juni 2016

Dette spørsmålet stilte jeg mine flinke kolleger på vårt intranett, og her er svarene jeg fikk:

Flere spesialiserte applikasjoner

For noen år tilbake hadde vi storhetstiden for de "konsoliderte" intranett-portalene - alt på ett sted, felles informasjonsmodell, søk og så videre. Når det dukket opp enkeltstående applikasjoner (Trello, Yammer osv) som gjorde en ting mye bedre enn de generelle verktøyene som SharePoint ble det vanskelig å stå imot. Konsekvensen er intranett som er spredt rundt på ulike flater, noen av dem utenfor sentral kontroll. Kanskje vil pendelen svinge tilbake slik den ofte gjør innen IT.

Kulturbygging nedenifra

Kulturbygging fungerer best i mindre grupper, det blir tydelig når man ser på bruk av sosiale plattformer som Facebook at Work. Det blir stadig mindre "propaganda" fra internkommunikasjon på intranettene til fordel for en mer tilretteleggende rolle. Det er bra for engasjementet, men også en utfordring for virksomheter som trenger en viss styring over informasjonsflyten.

Intranett mer forretningskritisk

Intranett i "gamle dager" bar preg av at man ikke helt visste hva man skulle bruke de til - med dertilhørende uklare prioriteringer, underbudsjettert drift og lave besøkstall. Nå har pipen fått en annen lyd: tøff prioritering, dedikerte ressurser og større krav til ytelse og tilgjengelighet er positive utviklingstrekk som ofte blir nevnt.

Det er mange som jobber med intranett der ute - er det andre ting som rører deg der ute så kommenter gjerne under!

Følg meg på Twitter: @JorgenDalen